2019.gada 19.augusts, pl.15.20

Pārtrauciet grēkot, nepateicīgā cilvēce, neturpiniet būt garīgi remdeni, divdomīgie (duālie) bērni!

Kristus Miesas draudze, Kali – Kolumbija
Vēstījums Enoham
Mana ganāmpulka avis, Mans Miers ar jums.

Mans ganāmpulks, ļaunums palielinās, un tā taustekļi izplešas ar esošo ļaunumu un grēku. Ļoti drīz iestāsies Taisnīguma laiks; lai pabeigtu Manu Žēlsirdības laiku, vēl tikai nepieciešami Brīdinājums un Brīnums; vēl pietrūkst tikai šo divu notikumu, lai cilvēce sāktu staigāt pa lielās šķīstīšanās (attīrīšanās) tuksnesi. Atkal Es jums saku, Mans ganāmpulks, lai Brīdinājuma ierašanās jūs paņemtu Dieva Žēlastībā, tā, ka jūsu iešana caur mūžību būtu jūsu lielākais prieks.

Viss radītais ir satriekts. Ļoti drīz radītais kustēsies bez apstājas; tāpēc jums ir jābūt gataviem stāties pretī lielā pārbaudījuma dienām, kas nāk. Grēcīgā cilvēce, remdenās sirdis, ja jūs turpināsit iemigt grēkā un garīgajā remdenumā, Es jums apliecinu, ka jūs pazudīsiet uz visiem laikiem, kad Es pieklauvēšu pie jūsu dvēseles durvīm! Mostieties, mostieties, jo tuvojas jūsu iešana caur mūžību; atcerieties, ka Es ieradīšos kā zaglis naktī, un, ja Es jūs atradīšu aizmigušus, jūs riskējat vairs nepamosties!

Pārtrauciet grēkot, nepateicīgā cilvēce, neturpiniet būt garīgi remdeni, divdomīgie (duālie) bērni! Redziet, ka tuvojas nakts un līdz ar to arī Taisnīguma laiks; pēc iespējas ātrāk nostājieties uz Pestīšanas ceļu, jo jūs labi zināt, ka Es nevēlos jūsu nāvi, bet gan to, ka jūs dzīvojat mūžīgi. Steidzieties, jo tuvojas nakts un tās tumsa, un tumsas pavēlnieks un viņa vilki jau meklē, ko aprīt!

Dumpīgās avis, Es jūs saucu, jūs esat Manas pazudušās avis; ņemiet vērā manu aicinājumu un skrieniet ātri atpakaļ aplokā; nāciet, jūs gaida jūsu Mūžīgais Gans, nekavējieties, jo vilks ir brīvībā un steidz jūs aprīt. Nebaidieties, Es jums nepārmetīšu par jūsu pazušanu, jūs labi zināt, ka Es jūs mīlu; steidzieties, jo, kad aploka vārti aizvērsies, nebūs neviena, kas jūsos klausītos un tos atvērtu.
Atbildiet ar blējienu (avju balss) uz Maniem pēdējiem aicinājumiem, jo jau iestājas nakts.

Jūs mīl jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei