2019.gada 19.novembris, pl.13.30

Bēdas jums, mirstīgie, kas turpināt pagriezt pret Mani muguru, nevis savu seju, tāpēc, ka Mana Taisnīguma dienās Es to pašu darīšu ar jums

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai
Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ar jums
Šema (Shemá) Izraēla:
Mana Taisnīguma jātnieks jau jāj pa zemi, un ļoti drīz viņš izlies savu kausu uz tās iedzīvotājiem. Debesu ķermenis pieskarsies zemei un atnesīs daudzas nelaimes; no šīs ugunsbumbas satricinājuma dienas tiks vēl vairāk saīsinātas. Visums atrodas transformācijā, un tā uzbudinājums kosmisko sprādzienu rezultātā radīs daudz atkritumu, kas iekļūs zemē ugunsbumbu veidā, izpostot jūsu planētu, sodot ļaunās tautas pēc Manas gribas.

Tūlīt, tūlīt cilvēcei sāksies sāpes; cik skumji Es jūtos kā Tēvs, redzot, ka tuvojas Mana Taisnīguma dienas un cilvēces lielais vairākums turpina būt apātisks no grēka un ļaunuma! Tuvojas Taisnīguma dienas, patverieties lūgšanā; saglabājiet mieru un nezaudējiet ticību, jo tuvojas pārbaudījuma dienas, kad jūs tiksit pārbaudīti, kā zelts tiek pārbaudīts ugunī. Jūs būsiet satraukti visos dzīves aspektos, un ja jūs neesat gatavi, jūs ļausities ciešanām [padosities bēdām]. Skrieniet, skrieniet, neprātīgie, sakārtot savus rēķinus, jo jūsu Mācītājs klauvē pie jūsu dvēseles durvīm un nāk prasīt jūsu dzīves bilanci! Es ieradīšos kā zaglis naktī, lai atrastu jūs nomodā un lūgšanām iedegtiem lukturiem, tā, ka jūs varētu tikt attaisnoti un nebūtu jānožēlo.

Bēdas jums, mirstīgie, kas turpināt pagriezt pret Mani muguru, nevis savu seju, tāpēc, ka Mana Taisnīguma dienās Es to pašu darīšu ar jums! Jūs visi būsiet kā salmi, kas tiks sadedzināti Manu Taisnīgo Dusmu ugunīs. Grēcīgā cilvēce, jūs jau esat nonākuši pašā apakšā; kurš var tikt izglābts Mana Taisnīguma laikā? Glābta var vienīgi taisna un tīra sirds, vienīgi tie, kas rīkojas taisnīgi, tiks attaisnoti, un tos var saskaitīt. Lielais vairums no šīs cilvēces, kas staigā grēkā un ļaunumā, tiks izdzēsti elpas vilcienā, un par tiem nebūs atmiņas.

Jums, odzes, beidzas sacensības laiks, turpiniet savas trakās grēka sacensības, kurās jūs tikpat kā sasniedzāt mērķi, kur jūs gaida balva – mūžīgā nāve. Jūs gaida bezdibeņa dziļumi, tur būs raudāšana un zobu griešana, tā būs samaksa, kuru jūs saņemsit par visu savu grēku, ļaunumu un netaisnību, ko jūs darījāt šajā pasaulē.

Mana tauta, Mana Taisnīguma laikā slavējiet Dieva Godību ar dziesmām un psalmiem, nekrītiet panikā. Lūgšana un slavēšana būs jūsu spēks, kas palīdzēs jums tikt galā ar tām dienām. Lūdzieties lūgšanu ķēdē ar saviem brāļiem un māsām, lai lūgšanu spēks mīkstina notikumu gaitu un viss tiek dots saskaņā ar Manu Svēto un Dievišķo Gribu. Šis attīrīšanas laiks ir nepieciešams, lai izdeldētu nezāles (vēja auzas, pelavas), kas smacē labo ražu; ļoti drīz Mani Eņģeļi ieradīsies atdalīt kviešus no pelavām (vēja auzām), vienīgi labā raža ieies Manā Jaunajā Radītajā. Jaunās Debesis un Jaunā Zeme būs Manas izredzētās Tautas prieks.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs

Mana Tauta, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei