2019.gada 2.oktobris, pl.13.10

Mani bērni, ļoti drīz Mani Nami tiks slēgti, Mana ikdienas pielūgšana (Svētās Mises upura svinēšana) tiks apturēta un Mani Tabernākuli apgānīti; daudzi Mani meklēs un Mani neatradīs, Mani atradīs vienīgi Mani uzticīgie ļaudis

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm.
Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.
Mani mazie, zeme un cilvēce drīz tiks šķīstīta ar uguni, kas nokritīs no debesīm; uguns, kas attīrīs jūsu pasauli no visām grēka un ļaunuma nezālēm (pelavām). Bēdas bezdievīgajām tautām, jo viņas iepazīs Mana Tēva Taisnīgās rokas spēku, kas tiks izgāzts pret viņiem! Kad cilvēce jutīsies lielā drošībā, pienāks sāpju un ciešanu dienas; pēc sekundes daļas viss mainīsies, un tas, ko jūs zināt šodien, pārstās eksistēt; šī cilvēce nepaspēs uzcelties, kad nāks vēl viena nelaime.

Tuvojas lielā pārbaudījuma dienas, trūkuma, bada un ciešanu dienas, kādas vēl nekad agrāk nebija redzētas uz zemes. Cik skumji, ka šī cilvēce pamostas caur sāpēm, ciešanām un šķīstīšanos! Shizma iezīmēs sāpju sākumu, un bēdas tiem, kas joprojām ir sastinguši no grēka, jo patiesi Es jums saku, ka viņiem vairs nebūs rītausmas!

Mani bērni, ļoti drīz Mani Nami tiks slēgti, Mana ikdienas pielūgšana (Svētās Mises upura svinēšana) tiks apturēta un Mani Tabernākuli apgānīti; daudzi Mani meklēs un Mani neatradīs, Mani atradīs vienīgi Mani uzticīgie ļaudis. Remdeno un grēcīgo cilvēci pārņems sāpes un izmisums; Mans Gars novērsīsies no milzīgā vairākuma, kas staigā grēkā un garīgajā remdenumā. Tad jūs, nepateicīgā cilvēce, uzzināsit, kā tas ir, dzīvot bez Dieva Gara, kurš dod dzīvību. Tumsa un tās saimnieks pārņems pasauli un būs tik daudz tumsas, ka tikai tie lukturi, kas iedegti ar Manu uzticīgo ļaužu lūgšanu, spīdēs kā jāņtārpiņi (Amerikā – īpašu tauriņu kokoni).

Mans ganāmpulks, Manai Baznīcai tuvojas Golgāta, iekšējie skandāli un nepareiza jauno reformu interpretācija liks eksplodēt Shizmai; tā būs visdestruktīvākā visā Manas Baznīcas vēsturē. Manu Baznīcu sagraus šķelšanās pātaga, nemiernieki novērsīsies no tās un sev līdzi vilks lielu skaitu dvēseļu. Tiks dibināta jauna baznīca un tā pilnībā kalpos Manam pretiniekam; tiks iecelts vēl viens pāvests, Roma zaudēs ticību un degs uz saviem septiņiem pakalniem. Jaunā baznīca būs dēmonu kloāka, kur nebūs morāles, bet izvirtība un grēks. Viss ir gatavs, lai sāktu Jaunā Laikmeta baznīcu, baznīcas brīvmūrnieku (masonērijas) režisētu un vadītu, un orientētu uz Manu pretinieku.

Miljoniem dvēseļu zaudēs ticību un novērsīsies no Manas Baznīcas, un daudzi zināšanu trūkuma dēļ pievienosies dumpiniekiem. Jaunā laikmeta baznīca pielūgs sātanu un kultivēs viņa kultu; tā būs izvirtības un grēka baznīca, kur nebūs kompromisu, ne krustu, ne šaura ceļa, ne stingras morālās pārliecības. Viss būs atļauts, neviens nebūs grēcinieks; zem devīzes (moto) „Mīlestība” katrs tiks attaisnots viņa grēkos. Ak, Jūdas, tērptie purpurā, daudzi no jums būs Mani nodevēji; vēlreiz jūs Mana pretinieka rokās nododat Cilvēka Dēlu, pārstāvot Viņa Baznīcu! Tuvojas jūsu laiks, kas jums jādara, dariet to drīz. Bēdas tiem, kas nodos Manu Baznīcu, kas esmu Es, jo patiesi Es jums saku, ka jūsu nopelnītā alga būs mūžīga nāve!

Mani mācekļi, nāciet Mani mierināt, Mani nomāc vientulība un skumjas, kad redzu nodevību, ka Es cietīšu no tiem, kuri apgalvo, ka ir Mani radinieki un kuri zvērēja, ka būs Man uzticīgi. Manas sāpēs ir ļoti lielas, saņemot nodevības pātagas, nepateicības ērkšķus un Manas Baznīcas sašķelšanas krustu; tuvojas Mana Golgāta, neatstājiet Mani vienu; Es esmu Mīlestības Gūsteknis, kas lūdz jūsu sabiedrību, Es esmu izslāpis pēc mierinošām dvēselēm, ka viņas ierodas Manos Tabernākulos, lai mīkstinātu (mazinātu) Manas ciešanas. Nepaejiet garām Maniem Namiem, nāciet ciemos pie Manis; Es esmu Mīļotais, kurš nav Iemīļotais, kurš lūdz jūs kā ubags pēc mīlestības un sabiedrības pasniegšanas. Es gaidu tevi, nekavējies.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.