2019.gada 20.maijs, pl.14.15

Klausieties, Izraēla, Mana Tauta, traģēdijas laiks tuvojas; skrieniet sakārtot savus rēķinus, lai jūsu vislielākās rūpes būtu panākt pestīšanas prieku

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Vēstījums Enoham
Miers jums, Mana Tauta, Mans Mantojums
Šema (Shemá), Izraēla:

Manas Žēlsirdības laiks tuvojas beigām; un atlikušās tūkstošdaļas sākušas savu atskaiti. Viss, kas radīts, ir nonācis tā pārveidošanas (transformācijas) pēdējā posmā. Nabaga cilvēce, kas turpina savu ļaunumu un grēku, pagriežot Man muguru nevis vaigu, jo, ja tā laikus nenožēlos grēkus, tai nebūs jaunas rītausmas! Uguns bumbas, kas satricina Visumu, gatavojas ieiet jūsu planētas orbītā un daudzas no tām ar Manu Gribu sodīs neticīgo (bezgožu) tautu ļaunumu un grēku.

Klausieties Mani ļaudis, kas dzīvo kādā no šīm tautām: Mani Eņģeļi pūtīs viņu taures (bazūnes) septiņas dienas pirms soda nākšanas. Tas būs signāls, kas jums pateiks, ka jums ir jāatstāj šīs tautas, tāpat kā Lots darīja ar savu ģimeni. Ja jūs tās neatstāsiet, jūs riskējat nomirt līdz ar Mana Taisnīguma atnākšanu. Grēcīgā cilvēce ar stīvo kaklu, pamosties, jo jūsu glābšana ir apdraudēta! Ziniet, ka jūsu pasaulē dzīve ir ļoti īsa un īslaicīga, nav tādas materiālas bagātības, ar kuru jūs to varat nopirkt vai pagarināt. Vienīgi tie, kas izpilda Manus Priekšrakstus (Baušļus) un saliek savu uzticību un cerību Manī, varēs pagarināt savas dienas un rīt redzēt jaunās rītausmas ausmu.

Klausieties, Izraēla, Mana Tauta, traģēdijas laiks tuvojas; skrieniet sakārtot savus rēķinus, lai jūsu vislielākās rūpes būtu panākt pestīšanas prieku. Klausieties: Netikļi, iekāres pārņemtie, nešķīstie, laulības pārkāpēji, homoseksuālisti, prostitūtas, zagļi, krāpnieki, apmelotāji, elku pielūdzēji, meļi, alkoholiķi un citi grēcinieki, kas staigājiet pa šo pasauli bez Dieva un Likuma. Ja jūs turpiniet grēkot, neviens no jums nevarat mantot Debesu valstību.

Muļķīgie, saprotiet, ka Es nevēlos jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi; tāpēc Es kā Tēvs jūs lūdzu atgriezties pie Manis, pirms Es atbrīvoju Mana Taisnīguma Roku uz jums. Klausieties Manus pēdējos aicinājumus un atmetiet savu grēku, ļaunumu un garīgo kurlumu, lai rīt jūs varētu dzīvot mūžīgi. Redziet, ka Manas Žēlsirdības Laiva jau aizslīd prom, bet kopā ar to arī jūsu dzīves ilgums. Ko jūs gaidāt, lai tajā iekāptu? Saule jau ir norieta laikā, un ļoti drīz iestāsies nakts, un kad tas notiks, nebūs neviena, kas jūs uzklausītu un spētu jūs glābt.

Ak, Mana Siona, kas ar jums būs, kad atnāks nakts? Un tautu zirgi un viņu vīri jau gatavojas karam; daudzas mātes starp asaru nopūtām gatavojas atlaist savus bērnus, kuri, iespējams, neatgriezīsies! Kas notiks ar Manas Tautas Meitu, kad atnāks karš? Tā būs ienaidnieku aptraipīta un viņas gods sabradāts. Ak, Mana Izraēla, sērojiet par jūsu drosmīgajiem vīriem, kuri neatgriezīsies; ietērpieties maisu drēbēs un pārklājiet jūsu seju ar pelniem; dziediet žēlabainas dziesmas, jo tuvojas traģēdijas un sāpju dienas! Manas Tautas miers un prieks būs pārvērsts asarās un sērās.

Viss gatavojas mainīties, tas, ko jūs šodien zināt, rīt vairs nebūs; sekundes daļās viss tiks destabilizēts; jūs iesiet no prieka uz bēdām, no miera uz izmisumu un no gaismas uz tumsu. Vienīgi tie, kas bīstas Kungu un uzticas Viņam, spēs stingri stāvēt grūtajos pārbaudījumos, kas gatavojas sākties.

Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros