2019.gada 21.aprīlis, pl.10.45

Mana ganāmpulka avis, apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet savas ģimenes un mājas ar Manu Svēto Asiņu un Brūču spēku, lai nekāds ļaunuma spēks nevarētu jums nodarīt kaitējumu

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam.

Vēstījums Enoham

Mans ganāmpulks, Mans Miers ir ar jums.

Vilki ir brīvībā un cenšas aprīt Manu ganāmpulku, visas okultās prakses, ko izmanto ļaunā kalpi, ir, lai sasaistītu un spīdzinātu Manas avis. Šai nepateicīgajai un grēcīgajai cilvēcei, zaudējot ticību, maģija (burvība) izplatās kā uguns.

Mana ganāmpulka avis, ja jūs atkāpjaties no Manis, jūs riskējat zaudēt sevi, jo sākas tumsas laiks; visi vilki ir brīvībā un meklē izklīdušās avis, kas pametušas ganāmpulku; dažas – dēļ to remdenuma, citas – dēļ neticības, bet milzīgs vairākums – dēļ viņu grēcīgā stāvokļa.

Garīgā krīze daudziem liek meklēt risinājumus okultos avotos, ļaunā kalpi savos tīklos sagūsta daudzus cilvēkus, kas to pat nenojauš, kuri, tā vietā, lai meklētu Dievu, saliek savu ticību cilvēkos, kas kalpo ļaunumam. Ļaunuma plīvurs, kas ar katru dienu izplatās arvien vairāk, pārklāj pasauli.

Daudzas dvēseles šodien cieš no okultisma posta dēļ ticības un uzticības Dievam trūkuma; pieaug garīgi slimo skaits, cilvēki cieš no slimībām, ko medicīnas zinātne nespēj saprast un izskaidrot. Daudzu ļaunumu un slimību, no kā šodien cieš cilvēce, izcelsme ir okultismā, un tie izzūd vienīgi ar patiesi ticīgu cilvēku atbrīvošanas lūgšanu vai eksorcismu, ko veic viens no Maniem Kalpiem, kas specializējušies eksorcisma jomā.

Mans ganāmpulks, lūdzieties Manu Asiņu un Brūču Rožukroni, neatlaidiet Manas Mātes Rožukroni; lūdziet arī mūsu mīļā Miķeļa eksorcismu un palieciet Dieva Žēlastībā, lai jūs varētu atvairīt ļaunā sūtņu uzbrukumus, kas cenšas iznīcināt dvēseles. Atcerieties, Mans ganāmpulks, ka jau ir garīgās kaujas laiki, nesamaziniet savu aizsardzību, ko uztur lūgšana, jo ļaunā instrumenti ir ļoti aktīvi; viņi sasaista ar savām okultajām praksēm daudzas dvēseles, bruģējot ceļu antikrista uznācienam.

Mana ganāmpulka avis, apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet savas ģimenes un mājas ar Manu Svēto Asiņu un Brūču spēku, lai nekāds ļaunuma spēks nevarētu jums nodarīt kaitējumu. Aizsargājiet sevi garīgi ar Manām Asinīm un aplieciet savas Garīgās Bruņas no rīta un uz nakti, paplašinot tās uz saviem radiniekiem; jo jūs labi zināt, ka cīņa nav saistīta ar miesu un asinīm, bet ar ļauniem garīgiem spēkiem, nonākušiem no debesu vietām, kam ir valdnieki, vara un valdīšana pār šo tumšo pasauli. (Efeziešiem 6:12).

Es jūs brīdinu par to, Mans ganāmpulks, lai jūs pārklātu sevi ar Manām Asinīm un iegremdētu sevi Manās Brūcēs, lai jūs varētu uzvarēt katras dienas garīgajā cīņā. Antikrists jau ir sācis izvietot savus ļaunos spēkus, tāpēc jums, Manas avis, ir jābūt labi aizsargātiem, tā, lai neviens tumsas un viņa ļaunuma karapulku uzbrukums nevarētu jums kaitēt. Ievērojiet Manus norādījumus un nenovērsieties no Manis, lai rīt jūs varētu apdzīvot Manu Jauno Radīto. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei