2019.gada 21.oktobris, pl.12.45

Mani bērni, lūdzieties par visiem Debesu vēstnešiem, jo mana pretinieka dienestā esošie sūtņi uzsāks pret viņiem diskreditācijas, apmelošanas un neslavas celšanas kampaņu, lai sašķeltu un iesētu šaubas un nezāles [pelavas] mana Dēla ganāmpulkā

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva Tautai.
Vēstījums Enoham
Mani bērni, mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Maziņie, tuvojas ciešanu un nemiera dienas, ļoti drīz cilvēce, kas atrodas tālu no Dieva, kritīs izmisumā; sliktās ziņas sekos viena pēc otras, un visi tie, kas dzīvo bez Dieva un Likuma, zaudēs prātu [pazaudēs cilvēka saprātu]. Pasauli satricinās nemieri un valstu iekšējie konflikti, kas tiks atraisīti ķēdes reakcijā.

Bezdarbs un iespēju trūkums daudzās valstīs, jo īpaši nabadzīgākajās valstīs, atraisīs konfliktus. To iedzīvotāju ķēdes reakcijas migrācija modinās ksenofobiju pārtikušāko valstu pilsoņos; un tas migrantiem nesīs sāpes, nāvi un nelaimi. Daudzu valstu ekonomika ir sākusi vājināties, tuvojas globālā ekonomiskā krīze; miljoniem bezdarbnieku dodas klaiņot pa ielām, meklējot iespējas; daudzas valstis finanšu sabrukuma dēļ bankrotēs. Ekonomiskā krīze skars visas valstis, bet jo īpaši nabadzīgākās.

Bērni, tuvojoties globālās finanšu katastrofas dienām, dolāra dievs sāks savu krišanu un viņa slavas dienas beigsies. Ļoti drīz, mani bērni, nauda būs atkritumi, tā vairs netiks izmantota jūsu vajadzību apmierināšanai; tā zaudēs savu pirktspēju un vērtību un aizripos pa zemi. Ekonomiskā krīze daudzus cilvēkus novedīs līdz prāta zaudēšanai, naudas dieva dienas ir skaitītas. Ekonomiskā katastrofa skars visu cilvēci; tad visi, kas uzticas un paļaujas uz šo elku, redzēs, ka tas sabruks kā smilšu pilis.

Bērniņi, savu ticību, drošību un paļāvību jums vajadzētu salikt vienīgi Dievā, jo zemes elki šodien ir, bet rīt viņu vairs nav; tie ir cilvēku roku darināti un tiem ir sākums un beigas, tie ir iedomības iedomība. Dievs ir vienīgais, kas var sniegt jums drošību un palīdzēt iziet pārbaudījumus. Tātad, bērni, tuvojas pasaules ekonomikas lejupslīde; stāviet stingri ticībā un esiet pārliecināti par Dievišķo Žēlsirdību, lai jūs varētu pārvarēt ekonomiskās krīzes dienas bez izmisuma un nezaudējot prātu.

Mani bērni, lūdzieties par visiem Debesu vēstnešiem, jo mana pretinieka dienestā esošie sūtņi uzsāks pret viņiem diskreditācijas, apmelošanas un neslavas celšanas kampaņu, lai sašķeltu un iesētu šaubas un nezāles [pelavas] mana Dēla ganāmpulkā. Pret mūsu vēstnešiem tiks vērsti uzbrukumi, viņus diskreditēs un noliks publiskajā apspriešanā, bet jūs nepievērsiet uzmanību šiem apmelojumiem un uzbrukumiem. Atbalstiet viņus ar savām lūgšanām, gavēņiem un upuriem, lai viņi var turpināt nest mana Dēla Evaņģēlija gaismu un joprojām būt Dieva Tautas ceļvedis šajos lielās garīgās tumsas laikos.

Mani mazie, nāk Brīdinājums, esiet gatavi ar lūgšanām iedegtiem lukturiem, tā, ka, kad Mācītājs ierodas un klauvē pie jūsu dvēseles durvīm, atrod jūs nomodā un gatavus, un jūs varat doties kopā ar Viņu mūžībā. Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus un aicinājumu dariet zināmus visai pasaulei.