2019.gada 23.aprīlis, pl.12.20

Mani mīļie bērni, patverieties manā Bezvainīgajā Sirdī un veltījieties tai, lai jūs varētu pretoties ļauno garu kārdinājumiem un uzbrukumiem

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai.

Vēstījums Enoham

Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem.

Mani mīļie bērni, patverieties manā Bezvainīgajā Sirdī un veltījieties tai, lai jūs varētu pretoties ļauno garu kārdinājumiem un uzbrukumiem. Seksuālās nešķīstības (amoralitātes) gari klīst pa pasauli, meklējot dvēseļu krišanu; iekāres, izvirtības, pornogrāfijas, netiklības, laulības pārkāpšanas, homoseksuālisma, prostitūcijas un citi neķītrības gari; viņi uzbrūk jūsu prātam, lai jūs piespiestu iet pazušanā un nozagtu jums dvēseli. Sargieties, bērniņi, neapgāniet savu prātu ar nešķīstību, lai jūs nenonāktu šo garu slazdā, kuri ir vislielākā skaita dvēseļu zaudēšanas iemesls!

Bērniņi, nepiedienīgas modes un daudzu vīriešu un sieviešu izlaidība liek Debesīm raudāt, un tie ir ērkšķi, kas caururbj manu un mana Dēla Sirdi. Es jums lūdzu, meitiņas un dēliņi, lai jūs būtu ļoti vienkārši, pieticīgi savā runā un apģērbā, jo dēļ izvirtības un amoralitātes (nešķīstības, neķītrības) daudzas dvēseles zaudē sevi. Mans pretinieks nešķīstības garus izmanto daudzos vīriešos un sievietēs, lai piespiestu daudzām dvēselēm iet pazušanā. Ak, ērzelēni un neapvaldītās ķēvītes, iztaisnojiet savas gaitas un novērsieties no nešķīstības, jūs jau zināt vietu, kas jūs gaida mūžībā! Es jums saku, bērniņi, daudzas dvēseles sevi nosoda par seksuālās nešķīstības, neķītrības grēkiem.

Šī cilvēce iekrīt bezsamaņas stāvoklī, grēks kļuvis par ieradumu, nav baiļu Dieva priekšā, nav Dieva bijāšanas; tas ir Dieva bijāšanas trūkums, kas liek cilvēcei viegli krist grēkā un ar to dzīvot tā, it kā tas būtu daļa no cilvēka ikdienas dzīves. Brīvdomības pasaulīgā straume un atvērtais prāts liek daudziem pieņemt ideoloģijas, kas ir pretrunā ticībai un veselīgām sociālām, morālām un garīgām tradīcijām. Šī cilvēce ir bez vērtībām, tai nav ne pret ko jebkādas cieņas, cilvēks iet uz sevis paša iznīcināšanu.

Bērniņi, es vēlreiz saku, ka attiecības starp viendzimuma pāriem Debesis nepieņem, neakceptē; šīs attiecības ir apvainojums Dieva Mīlestībai un Žēlsirdībai. Dzimuma (genderisma) ideoloģija ir sātanisks strāvojums, kas cenšas iznīcināt ģimeni un Laulības Sakramentu; tāpēc nepieņemiet, neakceptējiet to, Mani bērniņi! Neļaujiet šīm izlaidības, izvirtības ideoloģijām pārņemt jūs un jūsu ģimenes. Neļaujiet sevi maldināt; paceliet savu balsi un neļaujiet savos bērnos iedvest šīs dēmoniskās mācības, kas tikai cenšas iznīcināt morālās, sociālās un garīgās vērtības, un, pirmkārt, iznīcināt ģimeni, ko svētījis Dievs.

Bērniņi, negantība jau ir sākusies, tumsas bērni jau sākuši apgānīt svētas vietas un mana Dēla Namus visā pasaulē. Kad parādīsies antikrists, ikdienas pielūgšana (Svētās Mises Upuris) tiks apturēta un tiks pārbaudīta Dieva tautas ticība. Dievnami tiks apkaunoti, nodedzināti un Jēzus Vissvētākais Sakraments – apgānīts. Ak, kādas sāpes izjūt mana Mātes Sirds, kad es zinu, ka mans Dēls atkal tiks krustā sists katrā Svētajā Hostijā! Sākas zaimojumi un apvainojumi pret mana Dēla Dievišķību un pret mani. Bet nebaidieties, jūs labi zināt, ka mans pretinieks, caur viņa ļaunuma vēstniekiem, izgāž visu savu naidu pret visu, kas nāk no Dieva. Jā, mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā mans Vārds un mana Bezvainīgā Sirds tiks aptraipīti; manas Svētnīcas (Sanktuāriji) tiks apgānītas un iznīcinātas un daudzas reliģiskās kopienas vajātas un likvidētas.

Lūdzieties, un no šī brīža, bērniņi, veiciet gandarīšanu (atlīdzināšanu) par visiem apvainojumiem, ko mans Dēls un es cietīsim pretinieka pēdējās valdīšanas laikā.

Shizma jeb šķelšanās nāk, daudzi no Kardināliem jau sākuši atdalīties no mana Dēla Baznīcas. Ir ļoti maz to, kas ir uzticīgi Viņam un paklausa Kristus Vikāram šeit uz zemes; dalīšanās jau ir sākusies, trūkst vien ļoti nedaudz līdz oficiālam paziņojuma par Shizmu. Kongregācijas ap mani, Dieva ļaudis, ļaujiet jūsu Mātei vadīt jūs cauri tuksnesim. Nebaidieties, mani bērni, Debesis jūs neatstās; palieciet vienoti ar Dievu un neatraujieties no manas rokas, lai jūs varētu pārvarēt tuvojošās attīrīšanas dienas.

Lai mana Kunga Miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei