2019.gada 23.jūlijs, pl.11.30

Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo Maitreja gatavojas darīt zināmu sevi cilvēcei kā gaidāmais mesija

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Vēstījums Enoham
Mani bērni, Es atnesu jums Manu Mieru.

Esiet uzmanīgi un modri, jo Iluminātu elitēm, kas valda šajā pasaulē, jau viss ir saplānots/iecerēts, lai sāktu Mana pretinieka valdīšanu. Dēmoni, ko jūs saucat par citplanētiešiem, ir cieši saistīti ar elitēm (tie ir viņu sabiedrotie) un pasaules lielvaru valdniekiem.

Viņiem viss jau ir ieplānots, lai destabilizētu ekonomiku un mieru pasaulē, lai pasaule ieietu haosā; tā, ka šīs krīzes vidū antikrists parādītos kā miera uzturētājs un cilvēces glābējs. Tie no jums, kas atrodas Manā ganāmpulkā, jūs viegli pamanīsit maldināšanas Izrādi, kad parādīsies viltus mesija; bet lielais vairums šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces, kas ir tālu no Manis, skries sveikt viņu, pielūgt viņu un paziņot visai pasaulei, ka ir atgriezies Mesija. Antikrists jau atrodas starp jums, viņam tikai jāsniedz savu paziņojumu pasaulei, lai darītu sevi zināmu cilvēcei.

Esiet piesardzīgi, novērsieties jo jūsu maldināšanas/muļķošanas, Mans ganāmpulks; jūs labi zināt, ka Cilvēka Dēls vairs nestaigās pa šo pasauli! Mana Otrā Atnākšana būs Slavā un Spožumā; Es nāku valdīt Manas Tautas priekšā Manā Jaunajā un Debesu Jeruzalemē. Paturiet to visu prātā, lai tad, kad parādās pazudināšanas dēls, sakot, ka viņš ir Kosmiskais Kristus, Visuma Arhitekts, Maitreja, Pasaules Izglītotājs (Instruktors, Padomdevējs), esiet tam gatavi un nepievērsiet uzmanību maldināšanai.

Mana pretinieka un viņa priekšteča mācekļi ceļo pa pasauli, indoktrinējot/pāraudzinot cilvēci (tai „skalojot smadzenes”), attālinot to no Manis; viņi sagatavo un izliek ceļu viltus mesijas parādīšanai. Visi šīs pasaules masu informācijas līdzekļi, ekonomikas un plašsaziņas līdzekļi kalpos Manam pretiniekam. Pasaules Elites, kas valda tumsā, nežēlo naudu; caur saviem fondiem viņi sadalīs naudu visnabadzīgāko valstu valdībām, lai to valdnieki gatavotu savu tautu pazušanas dēla pieņemšanai.

Ļoti drīz, Mans ganāmpulks, sāksies maldināšanas Izrāde (Šovs); visu valstu debesīs tiks projicēti hologrāfiski attēli, kas pārstāvēs dievu, kurš valda katrā tautā, atbilstoši viņu reliģijai. Ja kādas valsts iedzīvotāju lielākā daļa ir katoļi, tēls, ko viņi projicēs debesīs, būs tāds, kas attēlo Mani kā Labo Ganu. Ja citās valstīs dominējošā reliģija ir budisms, projicētais attēls būs Buda; ja dominējošā reliģija ir islāmisms, tajās projicētais attēls būs Muhameds. Šie attēli runās un kustēsies, un daudzi, kas neko nenojauš, iekritīs slazdā; pēc indoktrinācijas („smadzeņu skalošanas”) laika viņi visi saplūdīs vienā un parādīsies tikai Maitrejas attēls kā vienīgais patiesais dievs. Šis būs sākums Krāpšanas Izrādei.

Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, cik skumji Man ir redzēt tik daudzus cilvēkus, kuri pagriezīs Man muguru, lai sekotu viltus mesijai! Šīs cilvēces lielākais vairākums, ieraugot Maitreju, nonāks eiforijā; daudzi raudās un sitīs sev krūtīs, viņi slavēs un pielūgs viņu tā, it kā viņš būtu pats Dievs. Farizeji, liekuļi, Es nācu Mana Tēva Vārdā, un jūs Mani neatzināt, bet jūs Mani noraidījāt un notiesājāt Mani nomirt pie krusta; cits, kas neesmu Es, viņš ļoti drīz parādīsies, uzurpējot Manu Vārdu, un, ak, vai, ja jūs to saņemsit ar prieku un apskāvieniem, un jūs pasludināsiet viņa ierašanos visā pasaulē! Nabaga tas no jums, kas noraida Pasaules Gaismu, kas esmu Es, tā vietā pieņemot tumsas dievu, kurš jums kā atalgojumu dos mūžīgo nāvi!

Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo Maitreja gatavojas darīt zināmu sevi cilvēcei kā gaidāmais mesija. Es atkal saku jums, Mans ganāmpulks: to nedrīkst ne redzēt, ne dzirdēt, jo tam ir spēks likt jums to mīlēt un tam sekot. Viņa parādīšanās pasaulē būs pēc jūsu laika mūžībā (pēc Brīdinājuma). Drīz sāksies plašsaziņas līdzekļu (mediju) izrāde, tāpat kā hologrāfiskās projekcijas; viņi sāks indoktrinēt cilvēci („skalot tai smadzenes”) ar propagandu un attēlu projicēšanu debesīs, lai to sagatavotu antikrista parādīšanās brīdim.

Mans ganāmpulks, lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem; cik vien iespējams stipriniet sevi ar Manu Miesu un Manām Asinīm, lai stiprinātu jūsu garu; izlasiet Manu Vārdu Mateja 24, Priekšteča Zīmes un pārdomājiet par to, lai jūs neiekristu viltus mesijas maldināšanā. Manu Mieru Es jums atstāju, manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei