2019.gada 23.septembris, pl.14.30

Mans ganāmpulks, izmantojiet Manu Asiņu un Brūču SPĒKU, lai jūs varētu aizsargāt sevi no ļauno garu uzbrukumiem

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Vēstījums Enoham
Mans Miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.

Mans ganāmpulks, cilvēce, atdalīta no Manis, iekrīt izmisumā un neiecietībā, vardarbīgas darbības nonāk galējībās dēļ Dieva trūkuma daudzu cilvēku sirdīs. Esiet ļoti uzmanīgi un ļoti piesardzīgi runājot un rīkojoties, jo no tā būs atkarīgs jūsu sirdsmiers. Pirms iziešanas no savām mājām, apzīmogojiet un aizzīmogojiet (ar Jēzus Asinīm un Brūcēm) savus bērnus, radiniekus, cilvēkus un vietas, kur jūs atradīsities šajā dienā, jo neiecietības, vardarbības un agresivitātes gari brīvi darbojas, izlej asinis un nes daudz nelaimju. Bez jūsu Garīgo Bruņu komplekta ārā neejiet, jo jūs riskējat, ka jums uzbruks neiecietības gari, kas mīt to cilvēku miesās, kuri dzīvo bez Dieva un bez Likuma. Atcerieties, ka grēks un ļaunums palielinās un kļūst par cilvēces milzīga vairākuma dzīves daļu. Ja jūs vēlaties dzīvot MIERĀ, neiesaistieties neauglīgās diskusijās, nepaaugstiniet savu balsi un neuzspiediet savu domāšanas veidu, lai netiktu sagrauta harmonija, jo neiecietība ir atraisīta un dēļ tās notiek daudz nelaimju un nevajadzīgu nāves gadījumu. Atcerieties, ka labāk ir zaudēt argumentu, nekā zaudēt draugu vai dzīvību; novērsieties no vardarbīgiem cilvēkiem, jo viņi tikai cenšas izliet asinis. Cieniet citu viedokli un citu tiesības, lai jūs varētu dzīvot mierā, un neaizmirstiet, ka neveiklajiem un nezinošajiem arī ir sava patiesība.

Klusēšana un cieņa ir labākā pretinde, lai izvairītos no neiecietības problēmām; kad kāds bez iemesla parāda pret jums agresiju vai jūs iebiedē, apzīmogojiet to ar Manām Asinīm un Manām Brūcēm un Manu Asiņu un Brūču Spēku; tas no šī cilvēka prāta padzīs neiecietības vai agresivitātes garu. Mans ganāmpulks, izmantojiet Manu Asiņu un Brūču SPĒKU, lai jūs varētu aizsargāt sevi no ļauno garu uzbrukumiem. Drīz Manam ganāmpulkam sāksies lielie pārbaudījumi, un vienīgi tad, ja jūs paļausieties uz Mani un izmantosiet Manu Asiņu un Brūču SPĒKU, jūs spēsit uzvarēt. Es jums vēlreiz atgādinu Manus Vārdus: Cīņa nav ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem, nonākošiem no debesīm, kuriem ir vara, autoritāte un valdīšana pār šo tumšo pasauli. (Efeziešiem 6:12)

Manu Asiņu un Brūču Spēks kopā ar Manas Mātes Rožukroni jūs aizsargās, ja jūs šīs Bruņas izmantosit ar ticību; pielietojiet tās pret ļaunajiem gariem un garīgajiem spēkiem, kas klīst gaisā, lai jūs uzvarētu katras dienas cīņās. Ļaunuma spēkus jūs varat pārspēt vienīgi ar jūsu Garīgajām Bruņām, apliktām no rīta un uz nakti, ar Manu Asiņu un Brūču Spēku un Manas Mātes Rožukroni. Tāpēc paturiet prātā šos norādījumus, Mans ganāmpulks, lai jūs varētu atvairīt ļauno garu uzbrukumus un maldinājumus. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei