2019.gada 25.jūnijs, pl.14.15

Mani bērni, drīz viss mainīsies, notikumi nāks negaidīti un miljoniem dvēseļu tiks zaudētas, jo viņiem nebūs laika nožēlot grēkus

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham

Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mātes Aizsardzība un Palīdzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, pēcpusdiena iet uz nogali un drīz iestāsies nakts; man ir tik skumji, redzot miljoniem bērniņu, kuri joprojām turpina novērsties no Dieva, rūpējoties vienīgi par šīs pasaules lietām! Ja vien jūs, bērniņi, zinātu, kas nāks, jūs trauktos Dieva meklējumos un visu pamestu savas pestīšanas dēļ.

Mani bērni, drīz viss mainīsies, notikumi nāks negaidīti un miljoniem dvēseļu tiks zaudētas, jo viņiem nebūs laika nožēlot grēkus. Pamodīsies dabas dusmas un daudzas zemes vietas un populācijas pazudīs. Vulkānu ķēdes uguns un uguns no debesīm satricinās visu radīto; zeme vaidēs savās pēdējās dzemdību sāpēs un nepārtrauks drebēt un vaidēt, līdz piedzims Jaunais Radītais.

Kontinenti saplūdīs un saglabāsies tikai viens kontinents, jūra izzudīs; Jaunajā Radītajā tās vairs nebūs. Viss tiks atjaunots ar Dieva Svētā Gara Gudrību; Jaunas Debesis un Jaunā Zeme būs Dieva radītā Paradīze Viņa izvēlētajiem ļaudīm. Bērniņi, jūsu attīrīšanas pēdējais posms gatavojas sākties, es ciešu, redzot, ka milzīgs cilvēces vairākums joprojām ir tik atviegloti. Pēc sekundes daļas viss mainīsies, un tas, kas pastāv, beigs pastāvēt. Ja šī cilvēce joprojām ir saistīta ar grēku un nepamodīsies no savas letarģijas, būs ļoti maz to, kas dzīvos Jaunajā Radītajā.

Bērniņi, lūdzieties par Pāvestu, jo viņa Golgāta ir milzīga; jaunās reformas, kas tūlīt, tūlīt notiks, novedīs pie tā, ka mana Dēla Baznīcā eksplodēs shizma (šķelšanās). Shizma sāks jūsu attīrīšanas pēdējo posmu, un kā ķēdes reakcijā, pamodinās visus pārējos notikumus, kas aprakstīti Dieva Svētajā Vārdā šīm laiku beigām. Reformu nepareiza interpretācija, kā arī šķelšanās sakarā ar pedofilijas gadījumiem Baznīcā; vairāku kardinālu un teologu neapmierinātība ar Pāvestu, tas ir to, kuri grib modernizēt Baznīcu ar reformām, kas ir pretrunā ar Evaņģēliju, Morāli un Doktrīnu, ir drošinātājs, kas jau ir ieslēgts un kas drīz izraisīs shizmas eksplodēšanu.

Mani maziņie, neatstājiet Pāvestu, lūdzieties par viņu; viņa Pontifikāts ir bijis viens no visvairāk kritizētajiem un pulgotajiem (zākātajiem) visā Baznīcas vēsturē. Viņa krusts ir ļoti smags; lūdziet Dievam par Pāvestu, lai viņš turpinātu vadīt Baznīcas laivu tādas spēcīgas vētras vidū. Viņš ir Ganāmpulka Gans, ko Dievs izvēlējies, lai ganītu Viņa avis un vadītu Viņa Baznīcu šajās laiku beigās. Atbalstiet viņu ar savām lūgšanām, lai viņš varētu pabeigt savu uzdevumu (misiju), ko Dievs viņam ir uzticējis.

Bērniņi, nezaudējiet vairs laiku, dodoties šīs pasaules lietu meklējumos; atcerieties, ka laiks jau vairs nav laiks, bet Dieva Žēlsirdība. Lai jūsu augstākā prioritāte būtu jūsu dvēseles pestīšanas meklējumi; iztaisnojiet savas dzīves gaitu un pulcējieties lūgšanā, gavēšanā un gandarīšanā; veiciet labu grēksūdzi kādam no maniem mīļotajiem (priesteriem); labojot visus savus grēkus, veltījot sevi manai Bezvainīgajai Sirdij un vienojoties lūgšanā man, tā, ka kopā un ar Dieva Žēlastību lai tiktu izveidota uz zemes manas Bezvainīgās Sirds Valstība.

Lai Dieva Miers paliktu jūsos, mani mīļotie bērni.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei