2019.gada 25.novembris, pl.13.55

Bērniņi, es lūdzu jums lūgšanu, gavēšanas un grēku nožēlošanas dienu visā pasaulē manas Bezvainīgās Ieņemšanas dienā – 8.decembrī no pulksten 12.00 līdz 18.00, lai mēs varētu kopīgi lūgties manu Svēto Rožukroni un lūgt Debesu Tēvu par Krievijas iesvētīšanu (konsekrēšanu) manai Bezvainīgajai Sirdij. Lai visa katoliskā pasaule pavada mani, lūdzot par šo lielo nodomu

Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums Pāvestam un Dieva Tautai.
Vēstījums Enoham
Bērniņi, mana Kungs Miers ir ar jums visiem, un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mani bērni, pavisam drīz sāksies nelaimju pilnās dienas, esiet garīgi sagatavoti, lai jūs spētu ar tām tikt galā un nekas, un neviens jums nevarētu nodarīt nekādu ļaunumu. Drīz cilvēci pārņems ciešanas un izmisums, viens otram līdzās tuvojas lieli pārbaudījumi, kas novedīs pie miera un klusuma zaudēšanas. Nemieri un civilās demonstrācijas turpinās pastiprināties sociālās netaisnības un korupcijas dēļ, kas valda daudzās valstīs; daudzas tautas pārņems anarhija un vandālisms, kritīs daudzi valdnieki, bet citi dosies trimdā.

Protesta balsis nemitēsies, un ateistiskais komunisms izmantos šīs nesaskaņas tautās, lai radītu haosu, destabilizētu valdības, sagrābtu varu un izplatītu savas kļūdas. Bads, trūkums, drupas un verdzība, tāds būs komunisma pakļauto tautu kopsaucējs; Dieva pielūgšana un kristīgā ticība tiks vajāta, mana Dēla Krustu nomainīs Āmurs un Sirpis. Dieva Tauta dosies trimdā un daudzi mocekļi izlies savas asinis ticības stiprināšanai.

Es steidzami aicinu mana Dēla Vikāru šeit, uz zemes, lai pēc iespējas ātrāk iesvēta (konsekrē) Krieviju manai Bezvainīgajai Sirdij, saskaņā ar Fatimas lūgumu. Pāvestam, kardinālu pavadībā, jādodas uz Krieviju un jāiesvētī (jākonsekrē) man šī tauta, lai komunisma taustekļi vairs neizplestos visā pasaulē; pretējā gadījumā viņas ateistiskā mācība izpletīsies un nesīs cilvēcei daudz nelaimju. Krievija ir jāiesvēta (jākonsekrē) manai Bezvainīgajai Sirdij pirms Dieva Brīdinājuma atnākšanas. Ieklausies manā aicinājumā tā dēvētais mana Dēla ganāmpulka Gans, tā, ka šīs tautas iesvētīšana (konsekrēšana) vairs netiktu kavēta, lai rīt jums nebūtu jānožēlo.

Bērniņi, es lūdzu jums lūgšanu, gavēšanas un grēku nožēlošanas dienu visā pasaulē manas Bezvainīgās Ieņemšanas dienā – 8.decembrī no pulksten 12.00 līdz 18.00, lai mēs varētu kopīgi lūgties manu Svēto Rožukroni un lūgt Debesu Tēvu par Krievijas iesvētīšanu (konsekrēšanu) manai Bezvainīgajai Sirdij. Lai visa katoliskā pasaule pavada mani, lūdzot par šo lielo nodomu.

Bērniņi, ja komunisms izpletīsies, tā būs tautu nelaime; tāpēc sāciet, bērniņi, gatavoties šai dienai, lai mēs varētu būt viena ģimene, kopā lūdzoties un lūdzot Tēvu par šo lielo nodomu. Mariāņu armija, pasludiniet šo dienu par lūgšanu dienu; nāciet, mani mazie, es paļaujos uz jums, lūgšanas ķēdes spēks un mana Svētā Aizlūgšana (Svētā Aizbildniecība) Dievišķo Gribu padarīs labvēlīgu mūsu lūgumam. Atkal es jums saku, ja Krievija netiek iesvētīta (konsekrēta) manai Bezvainīgajai Sirdij, kā es pieprasīju Fatimā, pasauli pārņems komunisms.
Lai Dieva Miers paliek jūsos, mani Mīļotie Bērni.

Jūsu Māte, Fatimas Dievmāte

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

P.S. Atcerieties, nevienu no mēģinājumiem, kas tika līdz šim izdarīti Krievijas iesvētīšanai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, Debesis neatzina par spēkā esošu, jo netika izpildīti Fatimā noteiktie noteikumi.
Sīkāk par to var izlasīt šīs mājas lapas: https://lielaisbridinajums.vestijumilatvijai.net/ kreisajā pusē zem „Par Krievijas iesvētīšanu”.