2019.gada 26.februāris, pl.13.55

Mani bērni, tuvojas laiks, kad Mans ikdienas Upuris (Svētā Mise) būs apturēts un Mani dievnami slēgti

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham

Mani bērni, Mans miers ir ar jums

Daudzās valstīs tiks atraisīti iekšējie konflikti, bads, bezdarbs un sociālās netaisnības būs detonators, kas daudzās valstīs destabilizēs mieru. Tiks atraisīti iekšējie konflikti, būs pilsoņu kari, kas ietekmēs ekonomiku un daudzu valdību stabilitāti. Daudzās valstīs to iedzīvotāji sacelsies pret viņu valdnieku netaisnību; līs asinis, valdīs anarhija, daudzi valdnieki kritīs, bet citi aizbēgs trimdā.

Pasaule ieies sacelšanās un nesaskaņās, tas būs lielu satraukumu laiks, kurā dominēs haoss, anarhija, bads un iznīcība. Daudzi bēgs no savām valstīm, meklējot labākas iespējas, bet lielvaras aizvērs savas robežas, un emigranti dosies trimdā, daudzi – viņu mēģinājumos nomirt. Dēļ bezdarba un iespēju trūkuma, strauji pieaugs sociālie nemieri, jo īpaši nabadzīgākajās valstīs. Daudzu valstu ekonomikas vājināsies un galu galā bankrotēs.

Komunisma sarkanais pūķis izmantos šo situāciju, lai izstieptu savus taustekļus, viņš valdīs un pakļaus daudzas tautas; atkal būs verdzība; Mana tauta tiks vajāta, spīdzināta, ieslodzīta un daudzos gadījumos vienkārši pazudīs. Ikviens, kurš ir kristietis, tiks vajāts, caur tautām plūdīs Manu ļaužu asinis. Komunisma sarkanais pūķis būs antikrista sabiedrotais, un Mans ganāmpulks tiks attīrīts ciešanu krāsnī. Tad ziniet, Mani bērni, tam ir jāsākas; pabarojiet sevi, cik vien iespējams, ar Manu Miesu un Manām Asinīm, jo nāk dienas, kad Es vairs nebūšu Manu Tabernākulu klusumā. Tuvojas lielās negantības laiks, kad Es būšu ļaunuma emisāru, kas kalpo Mana pretinieka dienestā, apvainots un apgānīts.

Mani bērni, tuvojas laiks, kad Mans ikdienas Upuris (Svētā Mise) būs apturēts un Mani dievnami slēgti. Lūdzieties par Manu Vikāru un Baznīcu, jo tās iekšienē gatavojas izlauzties sašķelšanās, kas līdz ar to radīs vislielāko Shizmu tās vēsturē. Mana Baznīca grīļosies, paklups, bet elles vārti to neuzvarēs; tā ir rakstīts. Dēļ atraisītajiem skandāliem, miljoniem dvēseļu zaudēs ticību; kloāku jau ir sākuši atvērt, un daudzu Manas Baznīcas hierarhu galvas ripos pa zemi. Shizma (šķelšanās) tuvojas, jebkurā brīdī var eksplodēt garīgā hekatomba (milzīgs upuris) un Mana Baznīca tiks visu viņas pulgotāju samīdīta un aptraipīta. Manam Vikāram nāksies bēgt, Roma kļūs par anarhijas upuri, un tā degs uz saviem septiņiem pakalniem kā Nerona laikos; kas reiz bija Kristietības šūpulis, kur Es iestādīju Savu Klinti, rīt būs drupās, paliks vien haoss un iznīcība.

Mana Tauta, apvienojieties lūgšanā, jo Manas Baznīcas Golgāta jau ir sākusies. Mana Baznīca tiks diskreditēta, tās pulgotāju kritika un apsūdzības paliks spēkā; Manas Baznīcas ienaidnieki dusmosies uz to, un Man uzticīgā tauta daudziem kļūs par apsmieklu. Milzīgs vairākums noraidīs Manu Baznīcu, un daudzi atcels savu kristību; reliģiskās kopienas tiks vajātas, bet citas beigs savu darbību. Manas tautas ticība būs pakļauta pārbaudei, vienīgi tie, kas izturēs līdz galam, būs izglābti.

Sagatavojieties, Mani bērni, jo tuvojas taisnīguma dienas; esiet stingri un uzticīgi Man, kā zars pie vīnogulāja, un Es jums apliecinu, ka neviens no jūsu matiem netiks zaudēts. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mana tauta, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei