2019.gada 28.marts, pl.15.30

Mana tauta, klausieties Manus praviešus un nenocietiniet savu sirdi; sekojiet norādījumiem, kurus Es jums sūtu caur viņiem, lai rīt jūs varētu dzīvot

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham

Mana tauta, Mans mantojums, Mans Miers ar jums.

Saglabājiet modrību un piesardzību ar jūsu lukturiem, apgaismotiem ar lūgšanu, jo Mans radītais atrodas jau pēdējās dzemdību sāpēs. Saglabājiet mieru notikumu priekšā, kas jau sāk atraisīties. Nekrītiet panikā, kad zeme sāk grīļoties, ziniet, ka viss ir daļa no tās transformācijas (pārveides). Telūras (latīņu tellus (telluris) ‘Zeme’) kustības kļūs arvien intensīvākas; kad viss sāk kustēties, tas, kas jums ir jādara – jālūdzas un jāslavē Dieva Godību.

Tuvojas dienas, kad zeme nepārtrauks grīļoties, jums nāksies pierast ar to dzīvot, jo kādu periodu tās transformācijas laikā, Mana zeme nepārtrauks pārvietoties. Tātad, esiet gatavi zemes iedzīvotāji, materiāli un garīgi, lai jūs varētu saskarties ar Manas Radītā attīrīšanas dienām.
Uzglabājiet rezerves, ūdeni un produktus, kas ilgstoši nebojājas, jo, dēļ Mana Radītā transformācijas, visā zemē būs trūkuma un bada dienas. Attīrīšanas laikā zeme nesīs tikai sliktus augļus un ūdens daudzums no Visuma satricinājuma daudzās vietās būs niecīgs, bet citās tas būs piesārņots. Tad ieprieciniet Mani, zemes iedzīvotāji, un pielietojiet praksē visu, ko Es jums saku, tā, ka nekas lai jums nav kā pārsteigums.

Bēdas ļaunajām tautām, tāpēc, ka tuvojas Mana Taisnīguma laiks un daudzas no tām Es izdzēsīšu no zemes virsmas par visu viņu ļaunumu un grēku! Un nebūs nekādu atmiņu par šīm grēcīgajām tautām. Es jums saku, ka Mana Taisnīguma dienās saule pārvērtīsies par tumsu un mēness par asinīm; tad jūs, zemes iedzīvotāji, zināsiet, ka Mana lielā un briesmīgā diena ir ieradusies. Es rēkšu no Sionas un būs dzirdama Mana Balss no Jeruzalemes; jūs zināsiet, ka Es esmu Jahve, jūsu Dievs.

Bēdas jums, remdenie un grēcinieki, kas joprojām turpināt savā remdenumā un grēkā; ja jūs nepamodīsieties un neatgriezīsieties pirms Mana Taisnīguma dienu atnākšanas, un jūs nesāksiet pestīšanas ceļu; es apliecinu jums, ka atalgojums, ko jūs saņemsiet, būs mūžīgā nāve! Jūs nevēlaties klausīties Manus šo pēdējo laiku praviešus, jūs ņirgājaties par Maniem aicinājumiem un ignorējat tos. Es saku jums, muļķi, ka viss, ko Es jums esmu paziņojis caur Maniem vēstnešiem, gatavojas izpildīties. Es jums atgādinu, ka neviens Vārds neiziet no Manas Mutes, neatgriežoties pie Manis un nedodot gaidīto augli. Debesis un zeme pāries, bet Mani Vārdi nepāries. Mana Žēlsirdība gatavojas dot ceļu Manam Taisnīgumam, un bēdas jums, ļaunuma strādnieki, jo, ja jūs neatgriezīsieties, Es izdzēsīšu jūs no zemes vaiga! Visam ir jāizpildās, kā rakstīts.

Mana tauta, klausieties Manus praviešus un nenocietiniet savu sirdi; sekojiet norādījumiem, kurus Es sūtu jums caur viņiem, lai rīt jūs varētu dzīvot. Neapšaubiet Manus Vārdus, jo tie ir Mūžīgās Dzīves Vārdi. Atcerieties, ka Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi, ne arī Manu radību ciešanām un sāpēm; Mana vēlme ir, lai grēcinieks atgrieztos, lai sasniegtu pestīšanas prieku. Jūs, zemes iedzīvotāji, esat brīdināti, esiet gatavi kā saprātīgas jaunavas, jo Es nāku ar Manu Taisnīgumu kā zaglis naktī.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs

Mana tauta, Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros