2019.gada 31.decembris, pl.13.45

Bērni, tuvojas lielās ciešanas, esiet garīgi sagatavoti; neizlaidiet Svēto Rožukroni, jo tā ir vislielākā aizsardzība, ko Debesis jums ir devušas

Fray Pio no Pjetrelčīnas (*) aicinājums Dieva bērniem
Mieru un Labo, mani brāļi.
Es esmu jūsu brālis Fray Pio no Pjetrelčīnas, es sveicinu jūs Labā Dieva Vārdā; es esmu jūsu vidū caur Tā Kunga Žēlastību un Žēlsirdību; lūdziet mani pazemīgi aizbildināt par jums, un es jums palīdzēšu. Dieva tauta, tuvojas lielo ciešanu dienas, un šķiet, ka daudzām dvēselēm ir vienalga, jo viņi nevēlas dzirdēt Debesu aicinājumus.

Daudzas dvēseles, ja tās dosies prom no Dieva, tiks pazaudētas; laiks rit, un, ja viņi nepārdomās, viņi mirs mūžīgi. Visi mani brāļi Debesīs ir sapulcējušies ap mūsu Dievmāti, mēs aizlūdzam par visu šīs pasaules cilvēci un jo īpaši par tām dvēselēm, kas katru dienu staigā ar grēku; mēs ceram, ka jūs pamodīsieties no savas letarģijas, tā mainīsieties, lai rīt jūs varētu sasniegt mūžīgās dzīves prieku.

Bērni, tuvojas lielās ciešanas, esiet garīgi sagatavoti; neizlaidiet Svēto Rožukroni, jo tā ir vislielākā aizsardzība, ko Debesis jums ir devušas. Lūdzieties kopienā (grupā), jo tā bija mana vislielākā vēlme, kad es biju šajā pasaulē; lūgšanu grupas ap Svētā Rožukroņa lūgšanu, tāpat kā lūgšana, gavēšana, grēku nožēla, grēksūdze un ikdienas Svētās Komūnijas pieņemšana, tie bija manas evaņģelizācijas balsti, kas tika ieaudzināti manos bērnos, lai viņi varētu sasniegt Labā Dieva labumus. Turpiniet savu darbu, lai vairāk gaismekļu – lukturu apgaismotu šīs grēcīgās pasaules tumsu.

Visos laikos izplatiet bērniem Svētā Rožukroņa lūgšanu ar Viņas Litānijām, un Vissvētā Māte piešķirs mieru viņu dvēselēm un atbrīvos viņus no ļaunā lamatām; kad būs laiks pamest šo pasauli, Viņa, mūsu Mīļotā Māte, nāks viņu dvēseļu dēļ un vedīs viņus uz Mūžīgo Godību. Esiet Svētā Rožukroņa misionāri un veltījiet sevi mūsu Mīļotās Mātes Bezvainīgajai Sirdij, lai nekas un neviens jūs neatdalītu no Dieva Mīlestības. Rožukronis ir kāpnes, pa kurām kāpt debesīs, tas ir posts dēmoniem, kuri bēg apjukumā, kad tas tiek lūgts ticībā. Mūsu Debesu Māte nekad neignorē viņai veltījušos cilvēku lūgšanas un lūgumus, kad viņi dedzīgi lūdzas Rožukroni.

Daudzu grēcinieku dvēseles tiek izglābtas, kad par tām tiek piedāvāts Rožukronis; mūsu Māte izplata visas Svētā Rožukroņa Žēlastības un attiecina tās uz vistrūcīgākajām (nabagākajām) dvēselēm mūžībā un šajā pasaulē.

Katra ‘Esi sveicināta Marija’ ir atvieglojums Šķīstītavas dvēselēm, ar Svētā Rožukroņa lūgšanu tūkstošiem dvēseļu dodas uz Debesīm, citām tiek mainīta atrašanās vieta, un vistrūcīgākās dvēseles, kuras pilnībā attīrās, tiek stiprinātas un saņem atpūtu, kas mazina viņu sāpes. Svētā Rožukroņa spēks liek ellei drebēt, kad jūs to lūdzaties ticībā un kopībā (grupās, visa draudze,…); lūdzieties daudz Rožukroņu, un palīdziet mūsu Debesu Mātei saglabāt, izglābt un atbrīvot daudzas dvēseles. Lai Labais Dievs jūs vienmēr pavada un mūsu Dievmātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr ir ar jums.

Mieru un Labo
Fray Pio no Pjetrelčīnas

Labā Dieva bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*) Tēvs Pio saņēma reliģisko vārdu Fray(Friar) Pio no Pjetrelčīnas.
Friar – Mūku brālis reliģiozs cenobīts, augstākais kontemplatīvais abats.
Šādu īpašu goda titulu var saņemt noteiktu reliģisku ordeņu, īpaši četru ubagojošo ordeņu (Augustīniešu, Karmelītu, Dominikāņu un Franciskāņu) locekļi.