2019.gada 31.oktobris, pl.08.25

Klausieties Manas pēdējās tā dēvētās dumpīgās avis, atbildiet ar blējieniem, lai Es varētu jūs atrast un atvest jūs atpakaļ aplokā, pirms iestājas nakts

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam – vēstījums Enoham

Manas Saimes avis, Mans Miers ir ar jums
Mans ganāmpulks, jūs atrodaties šķīstīšanas [attīrīšanas] laikā, nemitīgi lūdzieties, lai neviens ļaunā spēks jums nevar atņemt mieru. Pagaidām vēl lielās Debesu manifestācijas, kādas nekad neviena acs nav redzējusi, nav notikušas; Debesis izpaudīsies debesīs, nebīstieties, šīs izpausmes ir aicinājums jums atgriezties pie Dieva un sagatavoties Brīdinājuma ierašanās brīdim.

Debesis būs tērptas krāsās ar dažādām nokrāsām, un oreoli ap sauli un mēnesi ļaus jums ieraudzīt Dieva diženumu. Priecājieties, jo tuva ir diena, kurā jūs pāriesiet mūžībā un no sirds attīrīsieties, jūs redzēsiet Dieva Godību visā tās krāšņumā. Visi notikumi drīz tiks atraisīti ķēdes reakcijā, un kad vismazāk par to domāsiet, jūs sagaidīs lielas nelaimes [nepatikšanas], un to vidū ieradīsies Brīdinājums. Miljoniem dvēseļu dēļ grēka joprojām ir miegainas, dzīvo dienu no dienas, nemaz nenojaušot, ka lielā pārbaudījuma dienas ir tuvu; ja viņas iespējami ātri nepamostas un no sirds neatgriežas pie Dieva, tās tiks zaudētas uz visiem laikiem.

Izmantojiet, dumpīgās avis, dienas, kurās jums joprojām ir gaisma, jo ļoti drīz tumsa un tumsība apņems zemi un jūs nevarēsiet atgriezties aplokā. Klausieties Manas pēdējās tā dēvētās dumpīgās avis, atbildiet ar blējieniem, lai Es varētu jūs atrast un atvest jūs atpakaļ aplokā, pirms iestājas nakts. Neesiet spītīgi un nesavaldāmi [nepieradināmi], jo jūs zināt, ka Es jūs mīlu un negribu jūsu nāvi. Es eju meklēt jūs, Manas pazudušās avis, Es esmu atstājis deviņdesmit deviņas, lai glābtu tevi; steidzies, steidzies, jo aploka durvis gatavojas slēgt! Neejiet pa plašo ceļu, jo tas ved uz iznīcību un nāvi; dodieties pa šauro ceļu, kas ved jūs līdz aploka durvīm, kur Es jūs gaidīšu.

Es aicinu un meklēju jūs: prostitūtas, homoseksuāļi, laulības pārkāpēji, netiklie, kārīgie, netīrie (neķītrie), melīgie, elku pielūdzēji, apmelotāji, skaudīgie un citi grēcinieki, kas klīst pa šo pasauli bez Dieva un Likuma, kā avis bez gana. Ņemiet vērā Manus pēdējos aicinājumus un pēc iespējas ātrāk atgriezieties pie Manis, kas esmu jūsu Mūžīgais Gans.

Es jūs gaidu, neaizkavējieties, atliek jums tikai atgriezties, Manas pazudušās avis, lai slēgtu durvis. Telpa aplokā gaida jūs; jūs gaida zaļās pļavas un saldūdeņi, lai jūs remdētu jūsu izsalkumu un veldzētu jūsu slāpes. Steidzieties, Es jūs gaidu, jo Es novirzos no mīlestības pret jums. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Gans, Jēzus, Visu Laiku Labais Gans

Manas Saimes avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.