2019.gada 4.aprīlis, pl.15.35

Bērniņi, mans Tēvs satricinās jūsu cilvēciskā prāta visumu, lai jūs attīrītu, stiprinātu un garīgi sagatavotu Brīdinājuma ierašanās brīdim

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Mani bērni, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, cilvēce ļoti drīz ieies garīgā šoka stāvoklī, kas būs kā attīrīšana un sagatavošanās Dieva Brīdinājuma atnākšanai. Bēdas tiem bērniņiem, kas turpina grēkot; bēdas tiem, kuru garīgās durvis atvērtas dēļ neatzītiem un nenožēlotiem grēkiem un dēļ neapzinātām starppaaudžu (ciltskoka) saitēm, jo viņu attīrīšana būs ļoti sāpīga! Bēdas tiem, kas atrodas nāvīgā grēkā, tāpēc, ka tos spīdzinās prāta dēmoni, un daudzi sajuks prātā un zaudēs galvu, ja nepasteigsies nožēlot grēkus! Bēdas maniem remdenajiem bērniņiem, jo, ja viņi nespēj definēt sevi garīgi, daudzi tiks zaudēti!

Bērniņi, mans Tēvs satricinās jūsu cilvēciskā prāta visumu, lai jūs attīrītu, stiprinātu un garīgi sagatavotu Brīdinājuma ierašanās brīdim. Viņš ar to vēlas saglabāt iespējami vislielāko skaitu dvēseļu, lai viņi nožēlotu grēkus šajā pasaulē un spētu izturēt pāreju mūžībā. Bērniņi, Es jums saku, ka, ja šī attīrīšana netiktu veikta, būtu daudzas dvēseles, kuras tiktu pazaudētas ar Brīdinājuma ierašanos dēļ grēka un ļaunuma apstākļiem, kuros cilvēce atrodas šajos pēdējos laikos.

Es atkal jums atgādinu, dumpīgie bērniņi: skrieniet savest kārtībā savus rēķinus un aizvērt savas atvērtās garīgās durvis; veiciet labu dzīves grēksūdzi un atlīdziniet (gandariet) par visiem nāvīgiem grēkiem, kurus jūs esat veikuši visas savas eksistences laikā! Jēzus Vissvētākajā Sakramentā apmeklējumi – tas ir labākais veids izlabot visus jūsu izsūdzētos un nožēlotos un vēl neizlabotos grēkus.

Upurējiet 33 Svētās Mises pēc kārtas, atdodot sava tēva un mātes  dzimtas koku (Ģenealoģisko koku) Euharistiskās Pacelšanas brīdī. Atcerieties, mani bērni, es devu jums sarakstu ar lāstiem un piesaistēm starp paaudzēm, kas sasaista visas paaudzes;  Izlasiet vēlreiz šo vēstījumu, ko es jums devu savā atsaucē uz Mistisko Rozi 2017.gada 4.septembrī, lai jūs varētu veikt labu sava ģenealoģiskā koka atbrīvošanu.

Vērsieties pie manis, jo es esmu jūsu Māte Kristiešu Palīdzība; lūdziet manu Aizsardzību un Palīdzību, un, kad jūs sajutīsiet pret sevi vērstu uzbrukumu, sakiet: Marija, Kristiešu Palīdzība, esi mana aizsardzība, palīdzība un patvērums; atbrīvo mani no ļauna un ļaunuma visos manos garīgajos ceļos un cīņās. 

Stiprini manu miesu, dvēseli un garu un sagatavo mani  manai tikšanās ar Dievu mūžībā. Ak, Māte Kristiešu Palīdzība, lūdzies par mums, grēciniekiem, un aizved mūs uz Mūžīgo Godību. Āmen.

Uzmundrinieties, mani bērni, sagatavojieties Brīdinājuma atnākšanas brīdim, sekojiet maniem norādījumiem, lai tad, kad Dieva Svētais Gars nonāks pie jūsu dvēseles durvīm, jūs varētu priecīgi un mierīgi doties ar Viņu mūžībā. Pārplēsiet savas sirdis, jo tuvojas mana Dēla Triumfālā Atgriešanās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība, Dieva Tautas Palīdzība.

Mani mīļotie bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei