2019.gada 4.februāris, pl.12.30

Bērniņi, izplatiet Mana Svētā Rožukroņa lūgšanu, jo tā ir visspēcīgākais ierocis, lai uzvarētu sātanu un viņa dēmonus

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham

Mani bērni, mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Maziņie, mana Mātes Sirds ir bēdīga, redzot tik daudz grēku šajā pasaulē. Šīs cilvēces milzīgs vairākums staigā bez Dieva un Likuma, tie izliekas garīgi, bet viņu sirds ir ļoti tālu no Dieva; šī cilvēce atsakās nest upura krustu, labo sauc par ļauno un ļauno sauc par labo. Viņu ticība ir vāja, viņi saka, ka pieņem Dievu savā sirdī, bet neuzņemas nekādas saistības Viņa priekšā; šīs cilvēces remdenums būs tās sabrukums.

Bērniņi, radītais jau atrodas dzemdību sāpēs, un tā kontrakcijas šajā pasaulē visu izkustina un pārvieto. Ļoti drīz cilvēces vaidi būs dzirdami no austrumiem uz rietumiem un no ziemeļiem uz dienvidiem. Bēdas remdenajiem un grēciniekiem, kuri turpina savā remdenumā un grēkā, jo, ja viņi pēc iespējas ātrāk neatgriežas pie Dieva, viņi riskē tikt pazaudēti! Tuvojas daudzas katastrofas, lai pārveidotu radīto; neviena vieta uz Zemes nebūs droša; tā kā radītajā sākas tā dzemdību pēdējās stadijas, kustības uz zemes būs spēcīgākas. Daudzas dvēseles ies bojā no dabas dusmām, nāve viņus pārsteigs nesagatavotus.

Mani bērni, Eņģeļi ir gatavi sākt ražas pļauju un ražas ievākšanu; nezāles tiks atdalītas no kviešiem un katra nezāle tiks izravēta, žāvēta un iemesta ugunī. Līdz pat pēdējai Žēlsirdības laika tūkstošdaļai Dievs gaida, lai cilvēce atgrieztos. Kā cilvēces Māte, es aicinu visus remdenos un grēciniekus: mani bērniņi, ko jūs gaidāt, lai atgrieztos un pievērstos Dievam? Redziet, ka visi Svētajos Rakstos aprakstītie notikumi jau ir sākuši atraisīties, un jūs joprojām esat tik atviegloti, it kā nekas ar jums nenotiktu. Paskatieties uz zīmju un pazīmju daudzumu, kas notiek debesīs un uz zemes; izpausmes ir tik skaidras, ka tās pieprasa atgriešanos, bet jūs atsakāties to pieņemt. Saprotiet, bērniņi, viss, ko Debesis meklē ar šo visu, nav nekas cits, kā jūsu pestīšana; neesiet tik dumpīgi un spītīgi, pārdomājiet un pēc iespējas ātrāk iztaisnojiet savu dzīves gaitu. Dievišķā Taisnīguma dienas jau ir sākušās, un, ja jūs turpināsiet palikt remdenumā un grēkā, visskaidrākais ir tas, ka jūs tiksiet zaudēti mūžīgi.

Bērniņi, vienmēr piesauciet mana Dēla Asiņu spēku un nekad neatlaidiet manu Rožukroni, jo ļaunie spēki jau klīst pa jūsu pasauli, meklējot jūsu pazudināšanu. Mentālie gari liek daudziem jukt prātā; šie gari traucē prātu ar visu veidu sīkām domām; meklē jūsu emocionālās brūces no pagātnes un jūsu atvērtās garīgā durvis, lai jūs pazudinātu. Mans pretinieks ar saviem mentālajiem gariem mēģina noslāpēt, nomākt Dieva tautu, lai viņi atsakās no lūgšanas, krīt izmisumā un necīnās. Visi Debesu instrumenti atrodas ciešanās; lūdzieties par viņiem, uzticīgie bērni, un jo īpaši par maniem Vismīļotajiem (priesteriem), Praviešiem un par visiem tiem, kuriem ir evaņģelizācijas misijas, lai viņi varētu turpināt aplaistīt pestīšanas sēklas.

Bērniņi, izplatiet Mana Svētā Rožukroņa lūgšanu, jo tā ir visspēcīgākais ierocis, lai uzvarētu sātanu un viņa dēmonus. Veidojiet savas nelielas lūgšanu šūniņas (grupiņas) un izplatiet tās visā pasaulē, tās īpaši piedāvājiet grēciniekiem, kuriem visvairāk nepieciešama Dieva Žēlsirdība, lai arī viņus sasniedz mana aizsardzība. Manam Rožukronim ir spēks nojaukt cietokšņus un uzvarēt ļaunuma karapulkus; mans Rožukronis dos jums triumfu un brīvību; lūdzieties to lūgšanu ķēdē ar saviem brāļiem un māsām, un jūs redzēsiet, kā sabrūk uz zemes mana pretinieka plāni un triki.

Bērniņi, nāciet uz maniem Sanktuārijiem, jo es izdalu bagātīgas svētības, žēlastības un atlaidas, kas jums kalpos jūsu pestīšanai un garīgajam stiprinājumam. Es ņemšu vērā katru apmeklējumu, ko jūs veicāt manos Sanktuārijos (Svētnīcās); jūs nezināt, cik laimīga es esmu, kad jūs ierodaties pie manis; manās Svētnīcās jūs atradīsiet Mieru, Mīlestību un Mūsu Divu Siržu Svētību. Tad nāciet, jo jūs labi zināt, ka es jūs mīlu un man ir vairāk ko dot jums, nekā jūs lūgsiet.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani mīļotie mazie, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei