2019.gada 4.marts, pl.14.20

Mani bērni, Gudrības sākums ir bīties Dievu; baidīties no Dieva nozīmē pildīt Viņa Baušļus un pildīt Viņa Gribu

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham

Mani bērni, lai Mans Miers ir ar jums un Mana Svētā Gara Gaisma un Gudrība vienmēr jūs pavada.

Kalpošana Man ir vislielākā bagātība, kas jāmeklē katram mirstīgajam; dzīve, Mani bērni, tā ir veltīšanās, mīlestība un kalpošana, un vispirms paklausība un uzticība Dievam. Lielākā laime ir dot un kalpot ar mīlestību un veltīšanos jūsu brāļiem un māsām. Materiālā laime nav dota, laime ir garīga, tā ir Dieva žēlastība, kas nāk pie jums tikai tad, kad jūs esat vienoti ar Viņu un kalpojat Viņam caur jūsu brāļiem un māsām. Laime ir Mīlestība un Kalpošana; baidieties no Dieva, pildiet Viņa Baušļus (Priekšrakstus), mīliet un kalpojiet savam brālim un jūs atradīsiet Gudrības un Laimes dārgumu.

Mani bērni, Gudrības sākums ir bīties Dievu; baidīties no Dieva nozīmē pildīt Viņa Baušļus un pildīt Viņa Gribu. Cilvēka dzīve ir pastāvīga Gudrības un Laimes meklēšana; daudzi domā, ka šīs žēlastības sniedz nauda un materiālās lietas, un visa viņu dzīve veltīta šī mērķa sasniegšanai, nespējot to sasniegt; daudzus, meklējot šo dārgumu, pārsteidz vecums un slimības, un viss, ko viņi ir uzkrājuši, tā ir viņu dzīve, ko viņi redz kā pēkšņu nelaimi vai ilgstošu slimību. Es esmu redzējis daudzus karaļus zem saules, skumjus un rūgtuma pilnus, kaut gan viņi ir daudzu bagātību īpašnieki; Es esmu redzējis arī nabadzīgu cilvēku, kam tik tikko pietiek ēšanai un izdzīvošanai, bet Viņš ir ar Dievu un paļaujas uz Viņu; viņš dalās mazumā, kas viņam ir, ar savu brāli, un neskatoties uz nabadzību, Es viņu redzēju laimīgu un smaidošu.

Kādi kontrasti ir dzīvē, ir daži, kuriem ir viss, un dzīvo skumji, viņiem nepatīk tas, kas viņiem ir; ir citi, kuriem visa kā trūkst, bet viņi uzticas Dievam un kalpo Viņam, un viņi ir laimīgi. Laime nav dota materiālā bagātībā, laime ir atrodama Dieva bijāšanā, mīlestībā un kalpošanā saviem brāļiem un māsām; laime, tā ir Dieva Gribas pildīšana. Es esmu jūsu laime, Es esmu jūsu dārgums, ikviens, kurš atrod Mani, atradīs Mūžīgās Dzīves Prieku. Jūsu dārgums, kas esmu Es, ir jūsu iekšienē; lai Mani atrastu, jums ir jāmīl un jākalpo, un vispirms jums ir jāpilda Mani Baušļi un jāizpilda Manu Gribu. Mīlestība, kalpošana jūsu brāļiem un māsām un bailes no Dieva, tās ir atslēgas, kas atver Laimes un Gudrības durvis.

Mani bērni, dzīve ir pakalpojums, tā ir veltīšanās, neko nesaņemot pretī; tas, ko jūs saņemat šajā pasaulē par savu pakalpojumu, būs jūsu atalgojums; un vēl vairāk – ko jūs darāt savam brālim, kam visvairāk vajadzīga palīdzība, nesaņemot neko pretī, tas būs labākais atalgojums; jo mūžībā jūs saņemsiet atlīdzību ar Mūžīgās Dzīves balvu.

Kalpojiet visiem ar mīlestību, bet īpaši visneaizsargātākajiem, jo jūsu atalgojums tiks saņemts no Dieva rīt, kad sasniegsiet mūžību. Dievs dos jums šajā pasaulē laimi un prieku par katru trūcīgo un nabadzīgo dvēseli, ko jūs apmeklējat. Tiecieties, Mani bērni, mīlēt, kalpot un bīties Dievu, lai rīt jūs varētu saņemt savu dārgumu mūžībā. Neaizmirstiet, ka Es esmu jūsos, meklējiet Mani, Es esmu Bezgalīgā Žēlsirdība, Es esmu Mīlestība, Es esmu jūsu lielākais Dārgums.

Jūsu Dārgums, Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros