2019.gada 7.decembris, pl.13.35

Dieva tauta, nevienu soli atpakaļ, ejiet tālāk ar savu ticību; neļaujiet nevienam un nekam šķirt jūs no Dieva Mīlestības!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham.
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Dieva tauta, Visaugstākā Miers ir ar jums visiem un mana Aizbildniecība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mana Tēva sēkla, jūs jau ieejat lielu satricinājumu un ciešanu dienās; esiet stingri ticībā, lai nekas un neviens nenozagtu jūsu mieru. Garīgā cīņa ar katru dienu kļūs spēcīgāka, uzbrukumi prātā būs nemitīgi, bez pamiera; tāpēc jums jābūt garīgi stiprinātiem, visu laiku valkājot savas garīgās bruņas un stiprinot sevi ar Dieva Mīļotā Jēra Miesu un Asinīm.

Brāļi, pieaug vajāšanas pret Dieva tautu, it īpaši pret Kristus Baznīcu; miljoniem kristiešu un katoļu daudzās valstīs katru dienu tiek vajāti, ieslodzīti, spīdzināti vai pazūd bez vēsts; iemiesojušies dēmoni ar visiem iespējamiem līdzekļiem vēlas novērst to, ka palielinās kristiešu un katoļu skaits. Viņi zina Kristus Baznīcas spēku – kad tā vienotībā lūdzas kopā, tas liek ellei drebēt. Daudzās valstīs, kur piekopj citas reliģijas, būt kristietim vai katolim jau ir noziegums, un Svētā Upura svinēšana tiek liegta.

Dieva tauta, nevienu soli atpakaļ, ejiet tālāk ar savu ticību; neļaujiet nevienam un nekam šķirt jūs no Dieva Mīlestības! Debesis ir kopā ar jums, lūdziet manu, kā arī manu brāļu Erceņģeļu un Eņģeļu aizbildināšanu, un mēs ar prieku nāksim jums palīgā. Izsakiet manu Eksorcismu un dedzīgas lūgšanas Eņģeļiem, lai jūs sakautu tos ļaunos spēkus, kas saceļas pret Kristus Baznīcu šeit uz zemes. Mani brāļi, mana Eksorcisma spēks tos izraidīs, un lūgumi eņģeļiem – viņi jūs aizsargās visos jūsu ceļos un garīgajās cīņās.

Pēc Svētā Rožukroņa lūgšanas, izsakiet manu Eksorcismu un dedzīgi vērsieties pie Eņģeļiem, jo šīs ir spēcīgas bruņas, lai cīnītos ar dēmoniem un liktu viņiem panikā bēgt. Atcerieties, ka jūs jau atrodaties garīgajā kaujā un jūs nevarat atļauties pamest novārtā aizsardzību ar lūgšanu, jo dēmoni brīvi staigā pa visu pasauli, meklējot veidu, kā nozagt mieru un dvēseli. Es dodu jums, brāļi, šo lūgšanu manam Zobenam, lai jūs to varētu skaitīt no rīta un vakarā un tādējādi būtu pasargāti no visām ļaunā izsekošanām un dedzinošajām bultām.

LŪGŠANA SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ZOBENAM

Ak, Slavas pilnais Zobens, ko Erceņģelim Miķelim piešķīris Debesu empīrijas (*) Mūžīgais Tēvs!

Slavas pilnais Zobens, cīnies ar ikvienu pazudināšanas garu mūsu ģimenēs, mūsu prātā un mūsu sirdī.

Svētā Erceņģeļa Miķeļa Slavas pilnais Zobens, uzliec šo uzvarošo zīmi uz manas labās rokas, lai es gūtu galīgo uzvaru un spētu pārvarēt katru postošu garu, kas grib mani attālināt no Svētdarošās Žēlastības.

Nāc, Svētā Miķeļa Slavas pilnais Zobens, iemirdzies ar Svētā Gara staru, lai spējam saskatīt mūsu mīļotā Debesu Tēva vaigu un būtu mūsu Kunga Jēzus Kristus apsolījumu cienīgi. Āmen.
Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos, mīļā Dieva tauta.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Mana Tēva Sēkla, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*) empīrija
No sengrieķu valodas – ‘pieredze’.

P.S. Vēl viena lūgšana uz Sv.Erceņģeļa Miķeļa Zobenu

LŪGŠANA UZ SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ZOBENU

Ak, Slavas pilnais Svētais Miķeli, pekles pūķa uzvarētāj, spēcīgais Debesu karapulku Vadoni. Lai tev labpatīk aizsargāt mūs ar savu brīnišķīgo Zobenu, tā lai arī mēs varētu uzvarēt ļauno un viņa ļaunuma spēkus šajā pasaulē. Ak, Slavas pilnais Svētā Miķeļa Zobens, nāc mums palīgā; aizstāvi mūs un pārklāj mūs ar Debesu spēku stariem, tā lai jūsu gaismas stari dara aklu sātanu un pakļauj viņu zem mūsu kājām.

Ak, mīļotais Svētais Miķeli, lai tavs Slavas pilnais Zobens nāk pie mums garīgi ar Dieva Žēlastību, tā lai vienībā ar tevi un Debesu karapulkiem mēs varam teikt vienā balsī: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Brīnišķīgais Svētā Miķeļa Zobens: aizsargā mūs no ļaunā slazdiem.

Tumsā un neziņā – apgaismo mūs. No velna kārdinājumiem – atbrīvo mūs; un katru dienu garīgā cīņā – aizstāvi mūs. Ak, Slavas pilnais Svētā Miķeļa Zobens, esi mūsu aizsardzība dienu un nakti, tā lai arī mēs, cīnītāju karaspēks, sakautu uz zemes sātanu un viņa dēmonus, kas cenšas panākt mūsu kritienus, lai nozagtu mūsu dvēseles. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Āmen.