2019.gada 7.novembris, pl.13.20

Mani mīļotie bērni, seksuālās perversitātes [nešķīstības] grēki noved pie daudzu dvēseļu mūžīgas nolādēšanas

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Vēstījums Enoham

Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.
Mani mīļotie bērni, seksuālās perversitātes [nešķīstības] grēki noved pie daudzu dvēseļu mūžīgas nolādēšanas. Attiecības starp viendzimuma pāriem ir apvainojums Dieva Mīlestībai un Žēlsirdībai. Ļoti drīz pasauli pārvaldīs līderi no lesbiešu un homoseksuāļu sabiedrībām, kas būs atbildīgi par viņu kultūras, doktrīnas un paražu uzspiešanu tādā mērā, kā tam tiks dots ceļš. Jaunās pasaules kārtības laikā šīs sabiedrības [biedrības] vajās, ieslodzīs, spīdzinās un iznīcinās visus tos, kas ir kristieši vai kas nepiekrīt viņu ideoloģijai vai mācībai.

Mani bērni, šajā grēcīgajā pasaulē nostiprinās jauna seksuāla aberācija [novirze]; Es runāju par tā saukto bestialismu jeb zoofīliju, kas ietver sevī cilvēku seksuālās attiecības ar dzīvniekiem. Tūkstošiem nešķīstu un izvirtušu vīriešu un sieviešu nodarbojas ar seksu ar dzīvniekiem un pieņem viņus par saviem partneriem. Nolādēti ir visi tie, kas ļaunprātīgi izmanto iracionālu radījumu, lai apmierinātu savus seksuālos instinktus, jo patiesi Es jums saku, ka samaksa, ko viņi saņems, būs mūžīga nāve! Šī vīriešu un sieviešu, kas nodarbojas ar seksu ar dzīvniekiem, aberācija [novirze] pamodinās slimību, kas ir briesmīgāka par AIDS, sifilisu vai jebkuru citu seksuāli transmisīvu slimību. Viņi varēs dzīvot, bet nebūs zāļu vai medikamentu, kas viņus spētu izārstēt.

Pret daudziem dzīvniekiem, īpaši suņiem un kaķiem, izturas tā, it kā viņi būtu cilvēki; skumji ir redzēt, kā viņi noliedz mīlestību, simpātijas un pieķeršanos cilvēkam, tā vietā to dāvājot dzīvniekam. Daudzi pāri šodien pasaulē dod priekšroku dzīvnieka adopcijai, nevis bērna piedzimšanai; tas Debesīs izraisa lielas skumjas un ir pretrunā ar Dievišķo Gribu, kura radīja vīrieti un sievieti, tos svētīja un sacīja viņiem: augļojieties un vairojieties. (1.Mozus 1:27-28)

Mani bērni, Es jūtos ļoti skumji, redzot sociālo, morālo un garīgo degradāciju, kurā atrodas šīs nepateicīgās cilvēces vairākums, kas jau sasniedzis pašu apakšu; tas, kas tai pienākas, būs Dievišķais Taisnīgums ar visu tā smagumu un tā stingrību. Palielinoties ļaunumam un grēkam, kas šodien pastāv šajā pasaulē, Dieva Taisnīgums jūs sasniegs ātrāk nekā tas noteikts Viņa Svētajā Vārdā. Nabaga tie, kas turpina grēkot un grēkot, jo Dievišķais Taisnīgums viņus izdzēsīs ar elpas vilcienu!

Nepateicīgie bērni, nāciet ciemos pie Manis, jo Es grasos aiziet; nebaidieties, tuvojieties un kopā parunāsimies; salieciet Manī visus jūsu darbus, nogurumu, bēdas un vajadzības, lai Es tās nesu jūsu vietā, jūsu dēļ un darītu jūsu nastas vieglākas un panesamākas. Neatstājiet Mani vienu, jo vientulība, kurā Es atrodos jūsu nepateicības dēļ, sāp. Es gaidu jūs Tabernākulu klusumā. Nekavējieties!

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani mīļotie bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei