2019.gada 8.aprīlis, pl.03.15

Brāļi, mana Tēva radītais jau atrodas pēdējās dzemdību sāpēs, un tās sāpes un mokas jau sāk izjust visā pasaulē

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Brāļi, mana Tēva radītais jau atrodas pēdējās dzemdību sāpēs, un tās sāpes un mokas jau sāk izjust visā pasaulē. Kad zeme sāks grīļoties, tur nebūs nevienas drošas vietas, kur paslēpties; kustības jau ir sākušās un ar katru dienu palielināsies; apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet jūsu ģimenes un dzīvesvietas  ar Kristus Asiņu lūgšanu, lai jūs varētu pretoties radītā uzbrukumiem un jūsu mājokļiem netiktu nodarīts kaitējums

Palieciet piesardzīgi un modri un nekrītiet panikā, kad zeme pēkšņi sāk pārvietoties; lūdzieties un slavējiet Dieva Godību un viss notiks saskaņā ar mana Tēva gribu. Brāļi, šī pasaule, kuru jūs zināt, ļoti drīz pāries, dodot ceļu Jaunajam Radītajam, kas būs garīgs un apdzīvots ar garīgām būtnēm. Jūsu attīrīšana jau ir sākusies, jūs atrodaties pārbaudījumu un sliktu ziņu laikā; pavisam drīz klāt būs SHIZMA (ŠĶELŠANĀS), KARŠ UN FINANŠU KRĪZE; kad cilvēce būs visvairāk satraukta (uzbudināta), nāks mana Tēva Brīdinājums.

Mirstīgie, pierodiet dzīvot ar pārbaudījumiem, jo tie ir daļa no jūsu attīrīšanas. Sāpes tikai sākas, jūs vēl neesat neko ne redzējuši, ne sajutuši; pēc Brīdinājuma sāpes un mokas sāksies ar antikrista pēdējo valdīšanu. Tas būs lielo pārbaudījumu laiks, kur jūs tiksiet pārbaudīti ticībā; kas atkāpsies no Dieva, tas ies bojā, tāpēc, ka bez Dieva jūs nevarēsiet izturēt nevienu pārbaudījumu.  Daudzi šajā laikā gribēs glābt savu dzīvību, bet viņi to pazaudēs; vienīgi tie, kuri to zaudēs Dieva dēļ, to atradīs. Dzīvības Kronis būs tiem, kas ir neatlaidīgi un kas ir atdevuši savu ticību un uzticību Visaugstākajam. 

Brāļi, esiet piesardzīgi, jo ļaunā spēki ir ļoti aktīvi, pretinieka kalpi, darot ļaunu, neatpūšas. Visapkārt slikti lasījumi (Svēto Rakstu interpretācijas) un viltus mācības; ir pastiprinājušās okultās prakses un daudzas dvēseles cieš no okultisma. Ticības zaudēšana liek lielākajai daļai cilvēces pielūgt dīvainus dievus un meklēt informāciju okultos avotos. Pēc Svētā Rožukroņa lūgšanas, lūdzieties manu eksorcismu, lai jūs būtu garīgi aizsargāti; bieži ejiet pie Grēksūdzes sakramenta un pieņemiet Svēto Komūniju, lai paliktu Dieva Žēlastībā un nekāds ļaunā spēks jums nevar kaitēt. Vienmēr sev līdzi nēsājiet Rožukroni un citus garīgos aizsardzības līdzekļus, kurus jums vajadzētu attiecīgā veidā svētīt un eksorcizēt. To veic Dieva Kalps. Jau ir iestājies garīgās cīņas laiks, un jums ir jābūt labi aizsargātiem, jo jūs labi zināt, ka sātans ir brīvībā un kā rūcošs lauva meklē ko aprīt.

Esiet ļoti uzmanīgi un nevienam neatveriet savu sirdi, lai jūs nesaņemtu nepatīkamus pārsteigumus. Staigājiet kā gaismas bērni, vienmēr priekšā stādot Dievu.Vienmēr lūdziet manu spēcīgo aizbildniecību un aizsardzību, un es ar prieku nākšu jums palīgā.

Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Brāļi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei