2019.gada 8.janvāris, pl.13.45

Dumpīgās avis, vilks jau brīvi klejo un meklē jūs; klausieties Manus pēdējos aicinājumus un neturpiniet savu dumpošanos, jo tā būs jūsu bojāeja

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham

Mana ganāmpulka avis, Mans Miers ir ar jums.

Nāk Mana Taisnīguma nakts un daudzas dvēseles joprojām turpina novērsties no Manis. Nabaga dvēseles, turpinot sekot tam ceļam, pa kuru tās iet, viņas neredzēs Jaunās Rītausmas gaismu! Pilnīgi visam ir jāpiepildās, un cilvēces milzīgais vairākums joprojām ir no grēka sastinguši. Miljoniem dvēseļu tiks zaudētas, vienas – dēļ zināšanu trūkuma, citas – dēļ remdenuma un milzīgs vairākums – dēļ staigāšanas grēkā.

Žēlsirdības perioda laikā pastiprinās arī ciešanas un cilvēces problēmas. Nekad agrāk cilvēce nav bijusi ar tik stīvu kaklu, kā tas ir ar šo pēdējo laiku cilvēci. Viņi neapzinās, ka, dzīvojot neatkarīgi no Manis, kas esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, viņi riskē pazudināt sevi mūžīgi. Ak, cilvēce, Es aicinu jūs caur Maniem praviešiem, bet jūs nevēlaties Manī klausīties! Pievērsiet uzmanību Maniem aicinājumiem, jo no tiem būs atkarīgs tas, ka rīt jūs varēsiet turpināt dzīvot! Kā Labais Gans, Es aicinu jūs uz atgriešanos caur Maniem vēstnešiem; klausieties viņos un neapšaubiet Manus aicinājumus; saprotiet, ka nāk ciešanu, iznīcības un haosa dienas, un, ja jūs turpināt savu grēku un ļaunumu, jūs gaida mūžīgā nāve.

Dumpīgās avis, vilks jau brīvi klejo un meklē jūs; klausieties Manus pēdējos aicinājumus un neturpiniet savu dumpošanos, jo tā būs jūsu bojā eja. Mana Aploka durvis tūlīt, tūlīt tiks aizslēgtas, un ja jūs nepasteigsieties, jūs paliksiet ārpusē, atstāti vilka un viņa sekotāju žēlastībai. Es esmu labais Gans, kurš ar jums runā, un neapšaubiet Manus Vārdus, jo viņi ir Mūžīgās Dzīves Vārdi. Vēlreiz Es jums saku: steidzieties dumpīgās avis, jo nakts jau ir sākusies un pasaule tūlīt, tūlīt ieies tumsā! Es tevi meklēju un saucu tevi, Es atstāju deviņdesmit deviņas, lai dotos tevis meklējumos, Mana pazudusī avs. Es esmu Mūžīgais Gans, kurš nekad neguļ, jo Viņš gaida Savu avju atgriešanos; Es novērsīšos no mīlestības uz viņiem visiem un jo īpaši tiem, kas ir nepateicīgi, dumpīgi un grēcīgi.

Nāciet pie Manis, Manas dumpīgās avis, nebaidieties; Es jūs nesodīšu vai neizteikšu jebkādus pārmetumus, nemaz jau nerunājot par to, ka Es varētu jums atgādināt par jūsu grēkiem. Es tikai gaidu jūsu grēku nožēlošanu, tas būs pietiekami, lai Es uz jums izlietu visu Manu Žēlsirdību. Skrieniet, Manas dumpīgās avis, Mans Aploks jūs gaida; neatlieciet; durvis ir noregulētas, pieskarieties un tās atvērsies. Mans Tēvs jūs gaida, un par katra no jums atgriešanos mēs rīkosim mielastu. Debesis svinēs jūsu ierašanos.

Es jūs mīlu, un Es jūs gaidu, Manas dumpīgās avis.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei