2019.gada 8.oktobris, pl.13.45

Bērniņi, jūs atrodaties garīgā cīņā, tātad jūs nedrīkstat mazināt aizsardzību (sardzi) ar lūgšanu, tāpēc, ka ļaunā spēki jums vienmēr seko.

Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem un Mana Mīlestība un Mātišķā Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, jūs atrodaties garīgā cīņā, tātad jūs nedrīkstat mazināt aizsardzību (sardzi) ar lūgšanu, tāpēc, ka ļaunā spēki jums vienmēr seko. Jūsu prāts ir galvenais kaujas lauks, tāpēc jums tas visu laiku ir jāaizsargā ar lūgšanām un jāpārklāj ar mana Dēla Dārgajām Asinīm un Brūcēm; jūs varat vērsties arī pie Manis vai Svētītajām Dvēselēm, lai jums palīdzētu un jūs pasargātu no jebkāda ļaunā uzbrukuma, kurš cenšas jūs destabilizēt, nozagt jūsu mieru un, ja jūs atstājat novārtā dvēseli, tad arī to.

Atcerieties bērniņi, ka jums no rīta un uz nakti jāietērpjas savās Garīgajās Bruņās (Efeziešiem 6:10-18) un jānostiprina tās ar 91.Psalma lūgšanu, lai jūs varētu stāties pretī pretinieka uzbrukumiem. Ir nepieciešams, ka jūs atvēlētu laiku lūgšanai un Dieva Vārda pārdomām, lai jūs paliktu stingri ticībā. Katru dienu veltījiet sevi mana Dēla Asiņu spēkam un neizlaidiet manu Rožukroni, jo tas ir spēcīgas bruņas, lai pieveiktu manu pretinieku. Katrs Esi sveicināta Marija – pātagas cirtiens sātanam un viņa dēmoniem; mans pretinieks bēg, kad mani bērniņi un ģimenes ar ticību skaita manu Svēto Rožukroni.

Mani bērni, ja nelūgsieties, garīgie gari pārņems jūsu prātu un jūs nonāksit mana pretinieka rokās. Katru dedzinošo bultu jūsu prātā jums ir jāatvaira ar mana Dēla Asiņu un Brūču pārklājumu jeb visu gūstā saņemto domu nodošanu Jēzus Kristus paklausībā (2.Korintiešiem 10:5). Var arī pateikt: Esi Sveicināta Visšķīstā Marija, nāc, mana Svētā Palīdzības Māte, vai piesauciet mūsu mīļoto Princi Miķeli vai Svētītās Dvēseles, kuras dzīvē šajā pasaulē cīnījās ar ļauno. Mana Dēla Asiņu bruņu lūgšana, kas dota Enoham, arī ir spēcīgas bruņas, lai cīnītos ar ļaunajiem spēkiem; lūdzieties to no rīta un uz nakti, lai jūs saņemtu Debesu aizsardzību.

Ietērpieties, bērniņi, visā Grīgajā Bruņojumā, ko mēs jums devām; uz sava kakla nēsājiet manu Rožukroni, mana Dēla Asiņu Rožukroni, Marianiskā Karoga un Erceņģeļa Miķeļa Karoga kopijas, kā arī mūsu mīļotā Benedikta medaljonu un Ictus; visai šai aizsardzībai ir jābūt viena no mūsu priesteriem vai garīdzniekiem (kalpiem, kalpotājiem) svētītai un eksorcizētai. Tāpēc, bērniņi, esiet vērīgi un modri ar lūgšanām iedegtiem lukturiem, jo ierodas tumsas dienas. Lūdzieties par Pāvestu un Kardināliem un par Sinodi, kas notiek Baznīcā, lai Svētā Gara Gaisma un Gudrība varētu viņus apgaismot un vadīt, kā arī veikt reformas, kas vajadzīgas Baznīcai, neietekmējot tās Morāli un Doktrīnu. Lai Dieva Vārds turpina jūs vadīt un var būt arī turpmāk Svētās, Katoliskās, Apustuliskās un Romas Mātes Skolotājs, Dieva tautas Gaisma un Ceļvedis.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos.

Jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.