2019.gada 9.augusts, pl.14.45

Es atgādinu jums vēlreiz, mani maziņie: Aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, un attieciniet tās uz jūsu bērniem un ģimeni, lai arī viņi varētu saņemt Debesu aizsardzību

Mūsu Klints Dievmātes aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un mana Mātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Maziņie, ļaunums un grēks turpina pieaugt, lielais vairums šīs nepateicīgās cilvēces atrodas dēmonu rokās, nepilngadīgie un jaunieši ir ļauno garu spēcīgi ietekmēti; daudzi no maniem bērniem tiek ļaunprātīgi izmantoti un vardarbīgi noslepkavoti; neiecietības, vardarbības, konfrontācijas (karstu cīņu), nāves, pašnāvības un nešķīstības gari jau klīst pa šo pasauli, daudziem liekot zaudēt galvas un izraisot nāves gadījumu eskalāciju.

Lielā vairuma garīgais remdenums, atkrišana un atsvešināšanās no Dieva, grēks un ļaunums liek atvērties garīgām durvīm, pa kurām dēmoni ienāk šajā pasaulē. Daudzi tumsas bērni jau sludina un paziņo par viltus dieva parādīšanos, kas, kā jūs labi zināt, ir pazušanas dēls, iemiesotais dēmons.

Bērniņi, neiesaistieties strīdos un neauglīgās sarunās ar tumsas bērniem, kad viņi ar savām rokām veido „cāļu” (cachos) zīmi (*), vai viņi lūdz lūgšanas vai buramvārdus (izsaka burvju vārdu formulas, burvestības), vai paziņo par sava viltus dieva ierašanos. Kad tas notiek saistībā ar jums, tas, kas jums jādara, ir jāapzīmogo (jāaizzīmogo!) sevi, jāapzīmogo tos un jāapzīmogo vietu, kur jūs atrodaties, ar mana Dēla Asinīm. Neviens dēmons, lai cik tas stiprs būtu, nevar jums kaitēt, ja jūs esat aizsargāti ar Dieva Jēra Asinīm.

Es atgādinu jums vēlreiz, mani maziņie: Aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, un attieciniet tās uz jūsu bērniem un ģimeni, lai arī viņi varētu saņemt Debesu aizsardzību. Neejiet ārā bez jūsu garīgajām Bruņām, jo ļaunuma spēki jau klīst jūsu pasaulē. Apzīmogojiet ar mana Dēla Asinīm sevi – no galvas līdz pēdām, un apzīmogojiet ar mana Dēla Asinīm jūsu bērnus, ģimeni, mājas, darba vietu, cilvēkus, kam nepieciešama dziedināšana, un vietas, kur jūs atradīsities, lai nekas un neviens nevar jums kaitēt.

Tā nu sekojiet šiem ieteikumiem, mani bērni, lai jūs varētu aizsargāt sevi no jūsu dvēseles ienaidnieka uzbrukumiem. Atcerieties, ka jūs jau atrodaties garīgā cīņā, tāpēc neatslābstiet ar lūgšanu; lūdzieties manu Svēto Rožukroni, jo tas ir visspēcīgākais Garīgais Ierocis, kas jums nepieciešams, lai pieveiktu manu pretinieku un viņa ļaunuma ordas (leģionus, pulkus). Lūdziet manu Svēto Aizbildniecību šajā manā Klints Dievmātes aicinājumā. Sakiet šādi:

Ak, vismīļā Jaunava Marija, Klints Dievmātes aicinājumā, es vēršos pie Tevis, lai Tu caur savu Svēto Aizbildniecību piešķir man žēlastību, ko es lūdzu no Tevis.
(Nosauciet vajadzību)
Dārgā Māte, sargā mani, manu ģimeni un tuviniekus no katra ļaunā uzbrukuma. Lai Tava Svētā Aizbildniecība mūs atbrīvo no visa ļaunuma un briesmām. Āmen

Lūdzieties: Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…

Bērniņi, dariet zināmu manu Aicinājumu visai pasaulei; nāciet pie manis, apmeklējiet mani manās Svētnīcās un lūdziet man to, kas jums nepieciešams jūsu un jūsu dvēseles labumam, un es jums to piešķiršu pēc jūsu ticības mēra. Es jūs svētīju Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen.

Jūsu Māte, Klints Dievmāte, Bogota, Kolumbija

Mani mīļotie bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*)„cāļu” (cachos) zīme