2019.gada 9.jūnijs, pl.13.10

Remdenās sirdis, jums tuvojas nakts; ja jūs turpināsit savā garīgajā remdenumā, jūs, ejot Manam Taisnīgumam, tiksiet zaudēti!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai

Mani bērni, Es jums dodu Manu Mieru.

Esiet uzmanīgi un modri ar jūsu lūgšanu aizdegtiem lukturiem, jo sāksies lielās attīrīšanas laiks. Es jūtos tik skumji, ka milzīgais cilvēces vairākums joprojām turpina būt garīgi letarģisks (apātisks, miegains)! Ne norādes, ne zīmes, ne dabas atmošanās nav likušas šai cilvēcei pamosties. Manas Žēlsirdības laiks jau sācis savu atskaiti un, kā šķiet, milzīgo vairākumu tas nemaz neuztrauc; viņi nezina, ka drīzumā nāks Mana Taisnīguma laiks, kad vairs nebūs ne žēlsirdības, ne atpakaļceļa.

Ja šī cilvēce zinātu, kas nāks, viņi steigtos panākt mieru ar Dievu un aizsargātu sevi garīgi; ciešanas (bēdas), kas tuvojas, nekad iepriekš nav redzētas uz zemes; jo nekad agrāk nav redzēts tik daudz ļaunuma un grēka, kā tas notiek ar šo cilvēci šajos pēdējos laikos. Tas ir šo pēdējo laiku cilvēku grēks un ļaunums, kas atnesīs radītajam tik daudz nelaimju un sāpju; cilvēku nepaklausība un pastāvošais ļaunums ir aktivizējuši Manu Taisnīgumu; Taisnīgumu, kas nāks ar visu savu stingrību, kā vēl nekad agrāk tas nebija noticis. Kārtība un Likums, Mans Taisnīgums atjaunosies, un visi ļauna darītāji, kas negribēja pieņemt Manu Žēlsirdību, tiks izdzēsti no zemes vaiga.

Skrieniet grēcinieki un ļauna darītāji samierināties ar Dievu, jo nāk Dievišķā Taisnīguma laiks! Negrēkojiet vairs, lai jūs vairs nepalielinātu savas saites, jo jūsu dvēselei ir draudi tikt zaudētai! Nožēlojiet un atmetiet savu grēku un ļaunumu, lai rīt jums būtu mājoklis Mana Tēva Namā.

Mani bērni, Manus Namus, krīzes dēļ, kas tuvojas Manai Baznīcai, ļoti drīz sāks slēgt; kad tas notiks, nebūs vairs Ganu, kas jūs vadītu un jums piedotu jūsu grēkus Manā Vārdā. Izmantojiet šo iespēju tagad un, cik ātri vien iespējams, savediet kārtībā savus rēķinus; cik vien iespējams, pabarojiet sevi no Manas Miesas un Asinīm, lai jūs būtu garīgi nostiprināti un tādējādi jūs spētu pretstāvēt Taisnīguma dienām, kas tuvojas.

Remdenās sirdis, jums tuvojas nakts; ja jūs turpināsit savā garīgajā remdenumā, jūs, ejot Manam Taisnīgumam, tiksiet zaudēti! Izdariet galīgo izvēli uzreiz, jo no Manas Žēlsirdības laika atlicis ļoti maz, tā, ka tas varētu tikt patērēts pilnībā! Ko jūs gaidāt bērni ar duālo prātu (duālām smadzenēm)? Vai nu esat auksti, vai esat karsti; nosakiet, izdariet galīgo izvēli savā garīgajā dzīvē, jo, ja jūs turpināsit remdenumā, Es jums apliecinu, ka jūs neizturēsit pārbaudes. Es jūs gaidu, šie ir Mani pēdējie aicinājumi pirms Mana Taisnīguma ierašanās. Pasteidzieties, jo nāks nakts un nebūs neviena, kas jūs uzklausītu.

Veiciet labu dzīves grēksūdzi viena no Maniem Ganiem priekšā, lai jūs varētu samierināties ar Mani; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā; stipriniet sevi ar Manu Miesu un ar Manām Asinīm; aizdedziet lūgšanu lukturi un atgriezieties uz šaurā ceļa, lai rīt jūs varētu tikt attaisnoti. Neatlieciet, jo diena jau beidzas un nāk nakts!

Palieciet Manā Mierā, Mani bērni

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei