2019. gada, Aprīlis


2019.gada 4.aprīlis, pl.15.35
Bērniņi, mans Tēvs satricinās jūsu cilvēciskā prāta visumu, lai jūs attīrītu, stiprinātu un garīgi sagatavotu Brīdinājuma ierašanās brīdim Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Mani bērni, mana Kunga ... Lasīt vairāk
2019.gada 8.aprīlis, pl.03.15
Brāļi, mana Tēva radītais jau atrodas pēdējās dzemdību sāpēs, un tās sāpes un mokas jau sāk izjust visā pasaulē Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Brāļi, mana... Lasīt vairāk
2019.gada 21.aprīlis, pl.10.45
Mana ganāmpulka avis, apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet savas ģimenes un mājas ar Manu Svēto Asiņu un Brūču spēku, lai nekāds ļaunuma spēks nevarētu jums nodarīt kaitējumu Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa... Lasīt vairāk
2019.gada 23.aprīlis, pl.12.20
Mani mīļie bērni, patverieties manā Bezvainīgajā Sirdī un veltījieties tai, lai jūs varētu pretoties ļauno garu kārdinājumiem un uzbrukumiem Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Manas Sirds bērniņi,... Lasīt vairāk