2019. gada Decembris


2019.gada 1.decembris, pl.13.35
Mani bērni, man ir ļoti skumji, redzot tik daudzas ģimenes un mājas, kas tiek zaudētas, izmantojot šo pēdējo laiku tehnoloģiju Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums EnohamMani mīļotie bērni, mana Kunga Miers ir ar jums... Lasīt vairāk
2019.gada 7.decembris, pl.13.35
Dieva tauta, nevienu soli atpakaļ, ejiet tālāk ar savu ticību; neļaujiet nevienam un nekam šķirt jūs no Dieva Mīlestības! Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham. Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!Dieva tauta,... Lasīt vairāk
2019.gada 31.decembris, pl.13.45
Bērni, tuvojas lielās ciešanas, esiet garīgi sagatavoti; neizlaidiet Svēto Rožukroni, jo tā ir vislielākā aizsardzība, ko Debesis jums ir devušas Fray Pio no Pjetrelčīnas (*) aicinājums Dieva bērniem Mieru un Labo, mani brāļi. Es esmu jūsu... Lasīt vairāk