2019. gada, Janvāris


2019.gada 8.janvāris, pl.13.45
Dumpīgās avis, vilks jau brīvi klejo un meklē jūs; klausieties Manus pēdējos aicinājumus un neturpiniet savu dumpošanos, jo tā būs jūsu bojāeja Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Mana ganāmpulka avis, Mans Miers... Lasīt vairāk
2019.gada 14.janvāris, pl.13.40
Tuvojas Debesu Sods, un tas notvers miljoniem garīgi guļošu dvēseļu, kuras joprojām ir grēka valgos, pagriežot Man muguru, nevis vaigu Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Mans Miers ir ar jums, Mana Tauta,... Lasīt vairāk
2019.gada 21.janvāris, pl.15.15
Mani bērni, Manas Žēlsirdības Stunda – tā ir dāvana no Debesīm visiem tiem, kas to pieņem un to izmanto Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņam uzticīgajiem. Vēstījums Enoham Mani bērni, lai Manas bezgalīgās Žēlsirdības avots izlejas uz visiem... Lasīt vairāk
2019.gada 28.janvāris, pl.12.30
Vecāki, uz nakti paņemiet no saviem bērniem mobilos telefonus un izslēdziet datorus; no viņu istabām izņemiet televizorus un videospēles, tāpēc, ka šo cilvēka tehnoloģijas dievu dēļ tiek zaudēti daudzi bērni, jaunieši un ģimenes... Lasīt vairāk