2019. gada, Jūlijs


2019.gada 1.jūlijs, pl.14.30
Lūdzieties par jūsu tēva un mātes līniju priekštečiem (senčiem), kuri bija seksuāli nešķīsti, lai viņi un jūsu ciltskoka paaudzes varētu tikt atbrīvotas Žēlsirdīgā Jēzus steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Manējie,... Lasīt vairāk
2019.gada 11.jūlijs, pl.13.50
Sargieties no Svētā Gara Tempļa, kas ir jūsu ķermenis, apgānīšanas; nebojājiet Manu darbu, veicot sevis aptetovēšanu, perforācijas (caurumu veidošanu), ievietojot implantus vai veicot operācijas, lai apmierinātu savas kaprīzes vai iedomību; jo... Lasīt vairāk
2019.gada 14.jūlijs, pl.15.45
Bērniņi, kopā lūdzieties manu Svēto Rožukroni par visiem seksuāli izmantotajiem nepilngadīgajiem pasaulē; lūdziet manu Svēto Aizbildinājumu par viņiem, lai viņi varētu piedot, piedot sev, un tādējādi tikt dziedināti no viņu traumas. Marijas... Lasīt vairāk
2019.gada 23.jūlijs, pl.11.30
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo Maitreja gatavojas darīt zināmu sevi cilvēcei kā gaidāmais mesija Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums EnohamMani bērni, Es atnesu jums Manu Mieru. Esiet uzmanīgi un modri, jo... Lasīt vairāk
2019.gada 30.jūlijs pl.13.45
Sagatavojieties, mana Kunga ganāmpulks, Brīdinājuma atnākšanai, lai jūsu iešanā cauri mūžībai jūs uzņem Dievišķā Žēlastībā, lai jūsu dvēsele neciestu, kad tiek parādītas visas ciešanas un grēks, ar ko jūs esat apvainojuši (aizskāruši) Dievu un... Lasīt vairāk