2019. gada, Maijs


2019.gada 7.maijs, pl.11.10
Mani bērni, ticības zudums palielinās, ar katru reizi Es Manos Tabernākulos jūtos arvien vientuļāks Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Mani bērni, Es dodu jums Manu Mieru. Visā... Lasīt vairāk
2019.gada 12. maijs, pl.14.10
Sagatavojieties, Mana tauta, Manam Slavas pilnajam Krustam un Mana Brīdinājuma atnākšanai; pulcējieties lūgšanā, un ar dziesmām un psalmiem slavējiet Dieva Godību; jo Mana Miera, Mīlestības un Žēlsirdības Valstība tūlīt, tūlīt sāksies ... Lasīt vairāk
2019.gada 13.maijs, pl.15.20
Mostieties, dumpīgie bērni, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Maziņie, mana Kunga Miers ir ar jums visiem, un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada. Bērniņi, nāk... Lasīt vairāk
2019.gada 20.maijs, pl.14.15
Klausieties, Izraēla, Mana Tauta, traģēdijas laiks tuvojas; skrieniet sakārtot savus rēķinus, lai jūsu vislielākās rūpes būtu panākt pestīšanas prieku Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai Vēstījums Enoham Miers jums, Mana... Lasīt vairāk
2019.gada 29.maijs, pl.12.15
Bērniņi, aborta grēks liek Debesīm raudāt un tas noved pie tūkstošiem jauniešu un pāru nosodīšanas Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva Tautai. Vēstījums Enoham Mani mīļie bērniņi, mana Dēla Miers ir ar jums visiem, un mana Mātišķā... Lasīt vairāk