2019. gada Septembris


2019.gada 2.septembris, pl.13.30
Nebaidieties Dieva tauta, jo, ejot caur mūžību, jūs tiksit apzīmogoti uz jūsu pieres ar Jēra Asinīm un jums tiks piešķirtas harizmas un dāvanas, kas jums vajadzīgas lielajai garīgajai cīņai Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva... Lasīt vairāk
2019.gada 11.septembris, pl.11.30
Bērniņi, eitanāzija ir slepkavība. Jūs nevarat atņemt dzīvību citam cilvēkam, to argumentējot ar to, ka jūs to darāt spēcīgu sāpju dēļ vai lai dotu šim cilvēkam cieņpilnu nāvi Marijas Svētdarītājas aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Manas... Lasīt vairāk
2019.gada 16.septembris, pl.13.10
Vides piesārņojums, koku izciršana un ūdens avotu iznīcināšana maina klimatu visā planētā; augstas un zemas temperatūras radīs vairāk viesuļvētru, tornādo (*)un dabas katastrofu, ko cilvēka zinātne nevar aizturēt/apvaldīt Dieva Tēva steidzams... Lasīt vairāk
2019.gada 23.septembris, pl.14.30
Mans ganāmpulks, izmantojiet Manu Asiņu un Brūču SPĒKU, lai jūs varētu aizsargāt sevi no ļauno garu uzbrukumiem Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham Mans Miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis. Mans ganāmpulks,... Lasīt vairāk