2020.gada 1.jūnijs, pl.09.30

Lielo Ciešanu (Bēdu) laiks cilvēcei vēl ir priekšā; Mani nabaga bērni, kuri joprojām pagriež Man savu muguru, nevis vaigu, jo Mans Dievišķais Taisnīgums viņus aizraus prom no MANIS

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums
Šema Izraēla (Shemá Israel):
Lielo Ciešanu (Bēdu) laiks cilvēcei vēl ir priekšā; Mani nabaga bērni, kuri joprojām pagriež Man savu muguru, nevis vaigu, jo Mans Dievišķais Taisnīgums viņus aizraus prom no MANIS! Drīz nāks lielie notikumi, kuri izmainīs cilvēces likteni. Tas, kas nāk cilvēcei: bēdas, bēdas, kādas vēl nekad agrāk radītajā nav redzētas!

Vēlreiz Es jums saku: mostieties, mostieties, zemes iedzīvotāji, jo Mana Taisnīguma Eņģelis ir jau tuvu; neturpiniet savu trako skrējienu izklaidībā un grēkā, jo laiks jau ir sācis savu atpakaļskaitīšanu, un tas, kas vēl trūkst, ir ļoti maz, lai viss tiktu patērēts pilnībā! Ar Brīdinājumu Mana Žēlsirdība beigsies, un šis lielais notikums klauvē pie jūsu dvēseles durvīm.

Saprotiet, grēcīgā cilvēce, kas notiks, ja Brīdinājums jūs notvers nāvīgā grēkā, jūs riskējat sevi zaudēt, jums ejot caur mūžību! Pārdomājiet un iztaisnojiet savu gājienu, pirms pienāk Mans Brīdinājums; jo turpinot iet, grēkojot un grēkojot, tas, kas jūs gaida mūžībā, ir elles uguns, no kurienes daudzi vairs neatgriezīsies!

Es esmu jūsu Tēvs, un Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis; tāpēc Es nevēlos, lai jūs iepazīstat Manu Taisnīgumu, jo Es pazīstu Manas radības un zinu, cik trausli un vāji jūs esat. Es vēlos, lai jūs dzīvotu mūžīgi; pirms atnāk Mans Brīdinājums, patverieties šajos pēdējos Žēlsirdības zvanos, jo Es tikai vēlos, lai jūs dzīvotu un nenomirtu mūžīgi. Es vēlreiz izsaku jums pēdējos aicinājumus: prostitūtas, homoseksuāļi, laulības pārkāpēji, netikļi, iekārīgie, nelabi dzīvojošie un neķītrie, alkoholiķi, narkomāni, zagļi, blēži, meļi, skaudīgie, augstprātīgie, elku pielūdzēji, ļaundari, slepkavas, burvji un citi grēcinieki, kas klīst pa šo pasauli bez Dieva un bez Likuma. Neviens no jums, ja turpinās grēkot, nemantos Debesu Valstību. (Efeziešiem 5:5; Atklāsmes 22:15; 1.Korintiešiem 6:9-10)

Tāpēc skrieniet, dumjie, savest kārtībā savus rēķinus; nogrieziet grēku uzreiz un sveiciniet Mani, jūsu Tēvu, lai rīt jums būtu Mūžīgā Dzīve! Atcerieties: Jo lielāks grēks, jo lielāka Mana Žēlsirdība, ja jūs atgriezīsieties pie Manis ar satriektu un pazemotu sirdi. Satriektu un pazemotu sirdi Es, jūsu Tēvs, nekad nenicināšu. (51.psalms 17) Diena mirst un iestājas nakts; steidzieties, grēcīgā cilvēce; mostieties no jūsu garīgās letarģijas (apātijas) un vairs negrēkojiet. Es gaidu jūs ar atplestām rokām, lai jūs apskautu, jums piedotu un izlietu uz jums Manu Žēlsirdību.

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs.

Mana Tauta, Mans Mantojums, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.