2020.gada 1.maijs, pl.14.10

Manas Saimes Avis, ļoti drīz jūs kļūsiet liecinieki hologrāfiskām projekcijām debesīs; esiet piesardzīgi, Mans Ganāmpulks, jūs tiekat muļķoti, jo šīs hologrammas ir sākums maldināšanas šovam/izrādei, ar kuru ļaunā emisāri/sūtņi vēlas sagatavot cilvēci Antikrista parādīšanās/dzimšanas brīdim

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Manas Saimes Avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, cilvēce dzīvo ciešanu un nenoteiktības dienas; Es jums saku: jums būs jāpierod dzīvot ar šīm dienām, jo tās ir daļa no jūsu attīrīšanās/šķīstīšanās. Nekrītiet izmisumā; drīzāk pateicieties Dievam par to, cik daudz vai cik maz jūs saņemsit šajās liktenīgajās dienās. Cilvēce, atdalīta no Dieva, nespēs pretoties jeb stāties pretī šīm ciešanām; vienīgi tad, ja jūs esat garīgi un ticat Man, un paļaujaties uz Mani, jūs spēsit pretoties izolācijai, badam, bezdarbam, trūkumam, ciešanām, mokām un citām bēdām, kuras savā ceļā atstās pandēmijas.

Dienām ritot, parādīsies jauni vīrusi; Es jums to paziņoju nevis lai jūs nobiedētu vai ievestu panikā, bet lai jūs sagatavotos materiāli un garīgi. Atkal Es jums saku: ja jūs esat vienoti ar Mani kā vīnogulāju zars ar vīnogulāju, jums nevajadzētu uztraukties, jo Es, jūsu Mūžīgais Gans, būšu jūsu patvērums, aizsardzība un drošība. Ieslodzījuma jeb izolācijas dienas tiks pagarinātas un liela daļa cilvēces sajuks prātā un liks plūst asinīm. Daudzās valstīs notiks nemieri un demonstrācijas, īpaši nabadzīgākajās; viņi no saviem valdniekiem pieprasīs, lai tie rīkojas pamatojoties uz vienlīdzību un sociālo taisnīgumu. Bads, bezdarbs, nepietiekamība un iespēju trūkums izraisīs pilsoņu karus; daudzas valstis, ekonomiku krišanas dēļ, būs bankrotējušas.

Mans ganāmpulks, ateistiskais komunisms izmantos visas šīs demonstrācijas, lai paplašinātu savus taustekļus un sagrābtu valdības varu daudzās valstīs. Komunisms izplatīsies visā pasaulē un paverdzinās valstis; Antikrista pēdējās valdīšanas laikā tas būs viņa viens no lielākajiem sabiedrotajiem. Kad cilvēce būs vairāk satraukta, debesīs parādīsies Mans Slavas pilnais Krusts, kurš piepildīs Manu Ganāmpulku ar cerību un ticību un paziņos par Mana Brīdinājuma ierašanos.

Manas Saimes Avis, ļoti drīz jūs kļūsiet liecinieki hologrāfiskām projekcijām debesīs; esiet piesardzīgi, Mans Ganāmpulks, jūs tiekat muļķoti, jo šīs hologrammas ir sākums maldināšanas šovam/izrādei, ar kuru ļaunā emisāri/sūtņi vēlas sagatavot cilvēci Antikrista parādīšanās/ dzimšanas brīdim!Daudzas gaismas sfēras, kuras jūs saucat par neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO), arī sāks izpausties daudzās Zemes vietās. Jūsu pasaules valdnieki un zinātnieki sacīs, ka tie ir citplanētieši, gaismas būtnes, kas miermīlīgi ierodas dzīvot kopā ar cilvēku rasi un dalīties savās tehnoloģijās. Sargieties, Mans ganāmpulks, iekrist šajā maldināšanā, jo jūs labi zināt, ka šīs būtnes nenāk no citām pasaulēm, bet gan, ka tās ir dēmoni, kas maskēti kā gaismas būtnes, kuri pavadīs Antikristu viņa pēdējās valdīšanas laikā!

Tāpēc esiet piesardzīgi un modri, Mans ganāmpulks, lai jūs neiekristu šajos maldos; hologrāfiskās projekcijas un dēmoni, kurus jūs saucat par citplanētiešiem, ir daļa no maldināšanas šova/izrādes, caur kuru Mans pretinieks vēlas cilvēci iepazīstināt ar sevi. Jūs esat brīdināti, tā lai nekas un neviens jūs nenotvertu nesagatavotus; tā lai tumsas bērni vairs nebūtu gudrāki par gaismas bērniem. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana Ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei