2020.gada 10.aprīlis, pl.08.10

Brāļi, es esmu Gabriēls, Marijas Pasludināšanas Erceņģelis un uzticīgais Visaugstā Vēstnesis; es nāku no mana Tēva, lai sniegtu jums Labo Vēsti

Svētā Erceņģeļa Gabriēla aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem, Dieva tauta.
Brāļi, es esmu Gabriēls, Marijas Pasludināšanas Erceņģelis un uzticīgais Visaugstā Vēstnesis; es nāku no mana Tēva, lai sniegtu jums Labo Vēsti. Šodien es gribu jums pateikt, lai jūs vēršat savu skatienu uz Visaugstāko, jo cilvēcei tuvojas lieli pārbaudījumi. Debesis ir ļoti bēdīgas, redzot pazūdam tik daudz dvēseļu, un zinot, ka viņu labā neko nevar izdarīt, jo dzīvē šajā pasaulē viņi novērsās no Dieva.

Es, Gabriēls, esmu viens no daudzajiem Erceņģeļiem, kas paliek pielūgšanā un slavēšanā pie Dieva Troņa; es esmu visu Tabernākulu, kur atrodams Sakramentālais Jēzus, Aizbildnis, Dieva Vārda Aizstāvis un Baznīcas Sargs. Ar mana Tēva Žēlastību arī es esmu jūsu vidū manu brāļu Miķeļa (Mihaēla), Rafaēla un Debesu Pulku Erceņģeļu un Eņģeļu sabiedrībā. Mums ir uzticēta misija pavadīt Dieva tautu, kad viņi iet cauri attīrīšanās tuksnesim.

Aiciniet mani, sakot: Svētīgais Erceņģeli Gabriēl, Dieva Troņa Spīdekli un Visaugstākā uzticīgais Vēstnesi, apklāj mūs ar saviem spārniem un apgaismo mūsu ceļus; sniedz mums labās vēstis par Dievu un pasargā mūs no jebkāda ļaunuma un briesmām. Nāc mums palīgā, mēs tevi lūdzam. Svētais Gabriēl, Dieva Spīdekli (Gaisma), apgaismo mūsu ceļus.
Svētais Gabriēl, Dieva Vēstnesi, dari mums zināmu Visaugstākā Labo Vēsti.
Svētais Gabriēl, Dieva Cietoksni, aizsargā mūs un iedvesmo mūs ikdienas garīgajā cīņā.

Brāļi, nāciet pie manis, kad jums nepieciešams, lai jūsu lūgšanas un lūgumi tiktu uzklausīti ātrāk; atcerieties, ka mans Tēvs nekad neignorē lūgumus, ko es izsaku man uzticīgo vārdā; paturiet mani prātā, mana Tēva mīļotie, jo es esmu kopā ar jums, lai palīdzētu jums un aizsargātu jūs no jūsu dvēseles ienaidnieka. Neaizmirstiet Kunga Eņģeļa lūgšanu mūsu mīļotajai Dievmātei un Karalienei, jo šim sveicienam Dieva Mātei ir liels aizsardzības spēks.

Lūdzieties to ticībā, jo tā ir arī spēcīgas Bruņas, lai uzvarētu ļaunuma spēkus. Kunga Eņģeļa lūgšanu izlaist nevienam Dieva un Marijas bērnam, jo tie, kas to lūdzas, saņem lielas žēlastības un svētības. Tiem, kas uzticīgi lūdzas Kunga Eņģeļa lūgšanu, iegūst ļoti spēcīgu mūsu Dievmātes un Karalienes aizsardzību. Es, Gabriēls, eņģeļu miriādu sabiedrībā, esmu blakus Dievmātei, kad jūs dāvājat šo brīnišķīgo sveicienu savai Debesu Mātei. Dariet to no rīta, pusdienā un vakarā, lai jums netrūktu Dievmātes aizsardzības un mūsu palīdzības. Vai vēlaties glābt savu dvēseli? Esiet uzticīgi Kunga Eņģeļa lūgšanai! Mana Tēva mīļotie, palieciet Visaugstākā Mierā.
Gods Dievam, gods Dievam, gods Dievam, un Miers labas gribas cilvēkiem.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Gabriēls

Brāļi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei