2020.gada 11.maijs, pl.11.10

Bērniņi, savās mājās atvēliet vietu lūgšanai un apcerei, kur bez trokšņa un pārtraukumiem jūs varat lūgt Dievu un manu Svēto Rožukroni

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani mīļotie bērni, nebaidieties no attīrīšanās pārbaudījumiem, ja jūs praksē izpildīsiet visus norādījumus, kurus mēs jums esam sūtījuši caur mūsu Vēstnešiem, nekas un neviens jums nekaitēs. Lūgšana, gavēnis un grēku nožēlošana kopumā būs jūsu lielākais spēks pret ļaunā spēkiem.Bērniņi, savās mājās atvēliet vietu lūgšanai un apcerei, kur bez trokšņa un pārtraukumiem jūs varat lūgt Dievu un manu Svēto Rožukroni. Šī lūgšanas vieta pasargās jūs un būs gaisma jūsu mājās ieslodzījuma un tumsas dienām, kuras tuvojas.

Šajā telpā jums jāiekārto altāris ar Krucifiksu, Dieva Svēto Vārdu (Bībeli), attēlu, kas attēlo mani vienā no šiem maniem Aicinājumiem: Fatimas, Mistiskā Roze vai Brīnumainā. Labā Gana, Svētās Trīsvienības attēls un Mūsu mīļo: Svētā Erceņģeļa Miķeļa, Svētā Erceņģeļa Gabriēla, Svētā Erceņģeļa Rafaēla attēli, kā arī Nācaretes Svētās Ģimenes attēls. Vēlams pienācīgi svētīts vai eksorcizēts ūdens, eļļa, sāls. Visam, kas atrodas uz altāra, ir jābūt kāda no maniem Vismīļajiem (Priesteriem) svētītam. Šī telpa jūsu mājā būs vieta, kur jūs būsiet saziņā ar Debesīm.

Mājās, kur šie altāri ir izveidoti/uzcelti, ir jāatzīst katoļu ticība, un ir jābūt vismaz vienam dievbijīgam cilvēkam – cilvēkam, kurš bīstas Dieva, kurš ir atbildīgs par lūgšanu un aizlūgšanu par pārējiem ģimenes locekļiem. Dieva instrumentam vai instrumentiem šajās mājās jālūdzas par visiem tiem, kuri ir viņu ģimenē un ir nošķirti no Dieva. Viņiem katru dienu ir jālūdz mans Rožukronis un pēc tam Mūsu mīļotā Miķeļa eksorcisms, lai šajās mājās tiktu salauztas grēka un neticības ķēdes. Katru dienu šajās mājās Dieva instrumentam ir jālasa Svētais Vārds (Bībele) un izlasītais dziļi jāpārdomā (jāapcer), un pats svarīgākais ir atrasties Dieva Žēlastībā. Lielo ciešanu laikā šīs mājas tiks aizsargātas ar Kunga instrumentu, kas tajās mājo, lūgšanu. Brīdinājumā ģimenes, atsvešinājušās no Dieva ar grēku vai garīgu remdenumu, tiks atgrieztas un to uzmanība tiks pievērsta Dieva instrumentam vai instrumentiem, kas lūdzas un aizbildina par viņiem. Es gribu precizēt, ka, ja šajās mājās cilvēki nedzīvo slikti, t.i., laulības pārkāpšanā, netiklībā, brīvā savienībā vai viendzimuma pāru savienībā; ja tajās nav nešķīstības, netīrības un instrumentu lūgšanas nesušas atgriešanās augļus, pēc Brīdinājuma es tās izvēlēšos par Marianiskiem Patvērumiem, šīs izvēles zīme būs mana izpausme (manifestācija) tajās.

Dodieties uz priekšu, mani bērni, Debesis jūs nepametīs; palieciet vienoti ar Mūsu Divām Sirdīm; kopā ar mani lūdzieties un aizbildiniet (aizlūdziet) par visiem grēciniekiem jūsu ģimenēs un visā pasaulē; un Dievišķā Žēlsirdība viņus pārveidos/atgriezīs un atbrīvos šīs dvēseles no mūžīgās uguns. Atcerieties, ka es esmu jūsu Māte, un, ja jūs vērsīsities pie mana Dēla un manis, jūs nekad nebūsit vīlušies (netiksiet pievilti).
Palieciet mana Kunga Mierā.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani mīļotie bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.