2020.gada 13.augusts, pl.13.15

Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu un Brūču Rožukroni, ar Manas Mātes Rožukroni un Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu, lai Mani Nami atkal atvērtos un Mans Svētais Upuris tiktu atsākts Manas tautas klātbūtnē; lūdzieties arī par to, lai uz visiem laikiem tiktu atcelta zaimojošā prakse – komūnija rokā, kas tik lielu kaitējumu nodara Manai Euharistiskajai Dievišķībai

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mana tauta
Mani bērni, pavisam drīz sāksies grandiozi notikumi, kas mainīs cilvēces likteni. Visuma satricinājums būs viens no tiem, un tas izraisīs daudzu ugunsbumbu ienākšanu jūsu pasaulē, izraisot lielas traģēdijas un pēc Mana Tēva gribas sodot neticīgās [ļaunās] tautas. Vīrusi un pandēmijas joprojām turpinās šaustīt cilvēci, un to joprojām ierobežos garākas karantīnas; pieaugs atkrišana un līdz ar to dīvainu dievu kults; okultisma un elku pielūgšanas prakse pamodinās Dieva Taisnīgās Dusmas, kas iznīcinās visus ļaundarus.

Mans ganāmpulks, tuvojas lielās šķīstīšanās [attīrīšanās] dienas, palieciet lūgšanās un esiet modri, jo pasaule atrodas tumsas varā. Bezbailīgi un ar Manu Asiņu Spēku noraidiet ikvienu garīgo (mentālo, prāta) garu, lai jūs neiekristu dēmonu maldināšanā, kuri cenšas nozagt jūsu mieru, un tad, ja jūs atstājat novārtā savu dvēseli. Lai jūsu Garīgās Bruņas būtu labi ieeļļotas ar lūgšanu, lai neviens ļaunā spēks jums nevarētu pieskarties; jūs, Mani bērni, jau esat garīgās cīņas dienās. Jūs nedrīkstat atslābināties attiecībā uz lūgšanu, jo ļaunā spēki slēpjas un ļaunie gari uzbrūk jums garīgi, mentāli un fiziski.

Ir miljoniem cilvēku, kas jau pieder dēmoniem, un viņi zina, kurš pieder Dievam, tāpēc jums ir jābūt garīgi labi aizsargātiem, lai jūs varētu ar tiem cīnīties Manā Vārdā, un ar Manu Slavas pilno Asiņu Spēku jūs tos nosūtiet uz Mana Krusta pakāji. Sasieniet un pieķēdējiet ar Manām Asinīm un Brūcēm katru ļaunuma spēku, kas vēlas nozagt jūsu mieru. Manas Asinis ir šausmas dēmoniem, kas apjukumā bēg, kad jūs ticībā tās piesaucat; nebaidieties, jūs esat Gaismas Bērni, kas kliedē tumsu; un gaisma, kas mājo jūsos, ir Mans Svētais Gars, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, kas dos jums brīvību.

Lūdzieties dedzīgi, Mans ganāmpulks, lai Mani Nami varētu tikt atvērti no jauna, jo visa sazvērestība un maldināšana, lai turētu Manus Tempļus slēgtus, nāk no ļaunā sūtņiem. Mans pretinieks zina, ka Manos Tempļos sapulcējušos  ticīgo lūgšanas spēks iznīcina visus viņu plānus un mahinācijas; tāpēc viņš izmanto savus emisārus [pārstāvjus], kuri slepeni lemj par cilvēces likteni, lai uzliktu visādus šķēršļus un apstākļus, lai turētu Manus Tempļus slēgtus. Viņš vēlas iznīcināt Manu Baznīcu, bet tas viņam nebūs iespējams, jo Mana Baznīca esmu Es, un elles vārti negūs pār to pārsvaru. Uzbrukums nav vērsts pret citu reliģiju vai reliģisko pārliecību, uzbrukums ir vērsts pret Manu Baznīcu, jo tā ir vienīgā Svētā, Katoliskā, Apustuliskā un Romas, kur Es iedibināju [iestādīju] Manus Sakramentus.

Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu un Brūču Rožukroni, ar Manas Mātes Rožukroni un ar Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu, lai Mani Nami atkal atvērtos un Mans Svētais Upuris tiktu atsākts Manas tautas klātbūtnē; lūdzieties arī par to, lai uz visiem laikiem tiktu atcelta zaimojošā prakse – komūnija rokā, kas tik lielu kaitējumu nodara Manai Euharistiskajai Dievišķībai.

Atcerieties, ka jūs uzvarēsiet visās cīņās vienīgi tad, ja lūgsiet kopībā [kopienā]; Manu Asiņu un Brūču Rožukroņa spēks kopā ar Manas Mātes Svētā Rožukroņa spēku un Mana mīļotā Miķeļa Eksorcismu – tas ir kas daudz spēcīgāks par atombumbu. Cīņas ir jūsu, bet uzvara pieder jūsu Dievam, ja jūs savu ticību un uzticību saliekat Viņā.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.