2020.gada 13.decembris, pl.13.50

Mana Ganāmpulka Gani, atkal atveriet Manus Tempļus [Dievnamus], lai Mani uzticīgie ļaudis varētu nākt Mani pielūgt; nekļūstiet par vainas gūstekņiem, sekojot Manas Baznīcas ienaidnieku spēlei, lai rīt jums nebūtu ko nožēlot!

Jēzus, Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņa Ganāmpulka Ganiem. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ar jums.
Mana Ganāmpulka Gani, Mani pārņem skumjas un vientulība, redzot, ka Mani nodod daudzi no jums, kas no iekšienes sagraujat Manas tautas ticību un iznīcināt Manu Baznīcu. Man, kā Augstajam un Mūžīgajam Priesterim, ir sāpīgi un skumji redzēt, cik daudzi no Maniem priesteriem un kalpotājiem [garīdzniekiem] izdala Mani svētzādzīgi, dodot Manai tautai Mani rokā ar viņu pašu ieganstu, sakot, ka lai izvairītos no inficēšanās ar vīrusu, kas vairāk ir sazvērestība un tiešs uzbrukums Manai Baznīcai, lai to iznīcinātu.  Komūnija rokā nenāk no Manis; to ieviesa Baznīcas Masonērija caur tā dēvēto Ģenerālplānu, kura mērķis ir iznīcināt Manu Baznīcu. Tie ir Mana pretinieka dūmi, kas iefiltrējās Manā Baznīcā pēc Vatikāna II Koncila.

Vismīļotie dēli, kādas skumjas Es izjūtu, redzot, ka tikai Manos Dievnamos pastāv inficēšanās draudi, kā uzskata daudzi no jums un saskaņā ar Manas Baznīcas ienaidniekiem. Citās cilvēku dzīves aktivitātēs ir cilvēku pulcēšanās bez distancēšanās un ar minimālu protokolu daudzumu, un tur nav inficēšanās briesmas; tikai Manos Tempļos [Dievnamos] un reliģiskajā darbībā ir cenzūra; Manos Tempļos pastāv attālumi un stingrība protokolos, un skumjākais ir redzēt to, cik daudzi no Maniem Mīļotajiem aiz bailēm klusē un pieļauj tik nekrietnu maldināšanu un bradā pār Manu Ganāmpulku.

Manas Baznīcas Golgāta ir sākusies, asins asaras plūst no Manām acīm, kad Es redzu nodevību, ko saņemu no daudziem Maniem Ganiem, kuri apgalvo, ka ir Mani radinieki!

Manas Baznīcas ienaidnieki sazvērējās pret viņu, un daudzi no jums gļēvi klusē; citi ar savu attieksmi seko sazvērnieku spēlei. Turpinot tā, kā Mana Baznīca, ļoti drīz Mans Svētais Upuris pazudīs [tiks pārtraukts]; tā izpildīsies tas, kas rakstīts Daniēla grāmatā 12:11, kur runā par visaptverošu [milzīgu] Tempļa pamestību.

Bēdas tiem neuzticīgajiem Virsganiem un Ganiem, kuri dēļ dažu no viņiem vienaldzīgās/pašapmierinātās attieksmes un citu rakstura trūkuma dēļ, ļaus sagraut Manu Baznīcu; patiesi Es jums saku: jūs jau esat saņēmuši savu algu! Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Bēdas tiem ganiem, kuri ļauj Manām avīm pazust un izklīdināties! Jūs esat izklīdinājuši Manas avis, likuši tām bēgt, un jūs neesat par viņām parūpējušies. Tādēļ Es jūs saukšu pie atbildības, lai sodītu par jūsu pārkāpumiem. (Jeremijas 23:1-2)

Šodien Manas Baznīcas ienaidnieki sazvērējās pret viņu, kā aizsegu izmantojot aizbildināšanos ar pandēmiju, un viņiem tajā palīdzēja daudzi Mani gani, kas ar savu attieksmi palīdz tiem iznīcināt Manas tautas ticību. Daudzi no Maniem ganiem slēdz Manus Tempļus (Dievnamus), bet citi izdala Mani svētzādzīgi. Atkrišana pieaug arvien vairāk daudzu Manu ganu attieksmes dēļ, tas, ko viņi dara, izklīdina Manas avis.

Neuzticīgie Gani, Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība! Katras Manas Svētās Mises bezasiņu upurī Es esmu Dzīvs un Reāls, garīgi jūsu un Manas tautas vidū; tātad: ja Es esmu ar jums, kurš var būt pret jums?  Manas tautas lūgšanas spēks nepiesārņo, gluži pretēji, tas dziedina un atbrīvo; Manu uzticīgo cilvēku ticība un lūgšana ir labākais pretlīdzeklis jebkuram vīrusam vai pandēmijai. Mana Ganāmpulka Gani, atkal atveriet Manus Tempļus [Dievnamus], lai Mani uzticīgie ļaudis varētu nākt Mani pielūgt; nekļūstiet vainas gūstekņi, sekojot Manas Baznīcas ienaidnieku spēlei, lai rīt jums nebūtu ko nožēlot!

Manu Mieru Es jums dodu. Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Jēzus, Augstais un Mūžīgais Priesteris

Mani bērni, šo vēstījumu dariet zināmu visos Manos Namos (visās Baznīcās)