2020.gada 13.februāris, pl.13.45

Mani bērni, drīz slimību un kaitēkļu vīrusi, kas izveidoti laboratorijās un izkaisīti gaisā, tiks aktivizēti klimatu izmaiņu dēļ, kuras ciešs jūsu planēta

Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani mīļie bērni, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem un mana Mātišķā Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, epidēmijas, vīrusi un kaitēkļi izplatās visā radītajā; daudzi no šo slimību vīrusiem tiek radīti laboratorijās un tos sponsorē Iluminātu elite, kas kalpo Jaunajai Pasaules Kārtībai. Šie fondi, kas kalpo manam pretiniekam, piešķir miljoniem dolāru, lai laboratorijas radītu visu iespējamo veidu slimību vīrusus, kas izplatās daudzu valstu gaisa telpā; šie nāvējošie vīrusi ir paredzēti, lai iznīcinātu lielu daļu pasaules iedzīvotāju, īpaši tā saukto trešās pasaules valstu iedzīvotājus.

Mani bērni, drīz slimību un kaitēkļu vīrusus, kas radīti laboratorijās un izkaisīti gaisā, aktivizēs klimata izmaiņas, kuras ciešs jūsu planēta. Karstums aktivizēs vīrusus, kas tiek izkliedēti gaisā, visvairāk no tiem cietīs bērni un vecāka gadagājuma cilvēki; bērni un vecāka gadagājuma cilvēki ir kļuvuši par apgrūtinājumu daudzu tautu valdniekiem, jo šī iedzīvotāju kategorija nav produktīva. Miljoniem slimību vīrusu, kas jau tika izskausti, tiek ģenētiski modificēti, lai tie būtu izturīgāki un varētu nodarīt lielāku kaitējumu nabadzīgāko valstu iedzīvotājiem. Ar šo vīrusu slimību antidotu rīkosies tikai Iluminātu Elite; tikai dažās valstīs antidots (pretinde) izplatīsies pa gaisu.

Nebaidieties, Dieva tauta, izmantojiet dabiskos līdzekļus, kurus Debesis jums ir sūtījušas caur mūsu vēstnešiem, lai jūs varētu neitralizēt šo vīrusu slimību kaitīgo ietekmi, kas gatavojas pātagot un iznīcināt pasaules iedzīvotājus.
Lai visiem Dieva ļaudīm pa rokai ir Dabisko Līdzekļu rokasgrāmata, lai, ierodoties kaitēkļiem, epidēmijām un pandēmijām, tas viss nevar kaitēt jums, jūsu ģimenēm vai kopienām; Debesu Medicīna atbrīvos jūs no šīm saslimšanām, epidēmijām un pandēmijām.

Bērniņi, svētiet un eksorcizējiet bagātīgu daudzumu ūdens, eļļu un sāli, jo tajās dienās šie sakramentāliji jums sniegs lielu palīdzību; es atkal jums saku: neatmetiet manu Rožukroni, jo šī lūgšana ir jūsu vislielākā garīgā aizsardzība gaidāmajās sāpju un pamestības dienās.
Tāpēc, mani bērni, ievērojiet visus norādījumus, ko Debesis jums sūta, tā, ka jūs varētu no attīrīšanās (šķīstīšanās) laika, kas sākas, iznākt kā uzvarētāji.
Lai Dieva Miers paliek jūsos.

Jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei