2020.gada 13.novembris, pl.11.15

Grēcinieki, skrieniet mazgāties Piedošanas Avotā, pirms iestājas Dievišķā taisnīguma dienas, lai rīt jūs varētu dzīvot mūžīgi

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem, mana Tēva Sēkla
Brāļi, es, Debesu Karaspēka Princis, šodien vēršos pie jums, izmantojot šo instrumentu, lai pateiktu jums, ka ļoti drīz cilvēce ieies Lielo Bēdu laikā, kur būs dzirdama vienīgi raudāšana un bēdas. Cik skumji, ka šai pēdējo laiku cilvēcei, lai tā mainītos, ir jāiepazīst Dieva Taisnīgās Dusmas! Ak, Mirstīgie, viņi nezina, kas viņus sagaida; ja viņi zinātu, viņi skrietu pie Dieva meklēt piedošanu un atzītos visos savos grēkos un tos nožēlotu! Bēdas, kas nāk, vēl nekad radītajā nav pieredzētas, un visskumjākais ir zināt, ka miljoniem dvēseļu tiks zaudētas mūžīgi, jo tās nav garīgi sagatavotas.

Tas, kas ļoti drīz nāks šai cilvēcei, ir bēdas, traģēdijas, bads, postījumi, vajāšanas, katastrofas un vispārēja pamestība. Nekad agrāk nevienā no paaudzēm netika novērotas tādas bēdas, kas tūlīt, tūlīt atnāks šai beigu laika paaudzei; šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces milzīgais vairākums šodien dzīvo tāpat kā Noasa un Lota laikos; viņi ēd, dzer, pērk, pārdod, precas, būvē, un pēkšņi pie viņiem ieradīsies Dieva Taisnīgums, un, tāpat kā Lota laikos, uz viņiem izliesies uguns no debesīm, un daudzi mirs. (Lūkas 17:26-29). Nabaga mirstīgie, ja viņi iespējami ātri nepamodīsies no savas garīgās snaudas (letarģijas), viņi tiks zaudēti uz visiem laikiem! Jums vēl ir atlikušas dažas tūkstošdaļas laika, izmantojiet tās un skrieniet sakārtot savus rēķinus; neesiet dumji [muļķīgi], jo uz spēles ir jūsu dvēseles pestīšana.

Es atgādinu jums, grēcīgā cilvēce, ka, sākoties bēdām, jūs vairs neatradīsiet atvērtus mana Tēva Namus; tāpēc es aicinu jūs pēc iespējas ātrāk samierināties [izlīgt] ar Dievu, lai jums rīt nebūtu ko nožēlot. Grēcīgā cilvēce, beidz apvainot Visaugstāko! Atcerieties, ka dzīve šajā pasaulē ir īslaicīga, ka patiesā dzīve ir atrodama mūžībā un tā ir mūžīgi; es jums jautāju: Kur jūs to vēlaties pavadīt – Debesīs vai ellē? Mūžīgā dzīve vai nāve ir atkarīga no jums; Visaugstākais dod jums iespēju no visas sirds atgriezties pie Viņa, lai rīt jūs varētu izbaudīt Viņa sabiedrību. Es jums atgādinu, ko saka Dieva Svētais Vārds: Debesīs ir lielāks prieks par vienu grēcinieku, kurš ir atgriezies, nekā par deviņdesmit deviņiem taisnīgajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. (Lūkas 15:7).

Tāpēc, grēcīgā cilvēce, klausieties Debesu aicinājumus, tie liek jums nožēlot savus grēkus un atsākt pestīšanas ceļu, jo Dievišķā Taisnīguma dienas klauvē pie durvīm. Neturpiniet pārkāpt Svētos Priekšrakstus (Baušļus), jo, ja jūs to turpināsiet darīt, Dieva Taisnīgās Dusmas jūs vienā elpas vilcienā izdzēsīs no zemes virsmas. Steidzieties zagļi, prostitūtas, homoseksuāļi (malaki – burtiski: mīkstie, prieka zēni – pasīvie homoseksuālisti un vīriešu piegulētāji), laulības pārkāpēji, miesaskārīgie, netikļi, netīrie, neķītrie, laupītāji; narkomāni, alkoholiķi, krāpnieki, meļi, skaudīgie, elku pielūdzēji, augstprātīgie, slepkavas, mantkārīgie, burvji un citi grēcinieki, kas klīst šajā pasaulē bez Dieva un bez Likuma; tāpēc, ka neviens no jums, ja turpināsiet grēkot, neiemantos Dieva Valstību. (1.Korintiešiem 6:9,10), (Efeziešiem 5:5), (Atklāsmes 22:15). Grēcinieki, skrieniet mazgāties Piedošanas Avotā, pirms iestājas Dievišķā Taisnīguma dienas, lai rīt jūs varētu dzīvot mūžīgi.

Lai Visaugstākā Miers vienmēr paliek jūsos, mana Tēva Sēkla, un mana Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Mana Tēva Mīļotie, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei