2020.gada 13.septembris, pl.15.30

Manas Saimes avis, Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē jūs gaida Dieva Godība; jūsu ciešanas un attīrīšanās nav nekas, salīdzinot ar prieku un laimi, kas jūs gaida Manā Debesu Jeruzalemē

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mans Ganāmpulks.
Mans ganāmpulks, Mana Tēva radītais pārdzīvo lielas pārmaiņas, kas ietekmēs cilvēces gaitu. Laika apstākļi ir viena no šīm pārmaiņām, daudzviet dienā un naktī jūtami karstuma viļņi, bet citās vietās ir stiprs aukstums ar salu naktīs. Nebaidieties, taču Es jums saku, ka daudzos tuksnešos būs sniegputeņi; tas viss ir klimata izmaiņu rezultāts, ko lielā mērā ir modificējušas cilvēka rokas. Tūlīt sāksies vulkānu pamodināšana, un Mana Tēva radītais vaidēs pēdējās dzemdību sāpēs; zeme dažviet kustēsies/ pārvietosies vairāk nekā citās, bet nebūs vietu, kur tā nebūtu kustībā; radītā vaidēšana būs jūtama līdz tas pilnībā nomierināsies (sakārtosies, iekārtosies).

Arī Visuma bēdas vēl ir priekšā, drīz uguns no Debesīm milzīgā daudzumā ienāks zemē, un tas nāks, lai jūs attīrītu un sodītu nešķīstās/nesvētās tautas. Jūs gatavojaties kļūt par lieciniekiem daudzām debesu parādībām, kuras nekad nav redzējusi neviena acs; Visuma un radītā pārveidošana kļūs par vienu no lielajiem pārbaudījumiem, ko jums nāksies iziet. Es jums saku: visas šīs izmaiņas radītajā un Visumā ir nepieciešamas, lai rīt varētu iestāties jaunas ausmas rītausma ar Jaunām Debesīm un Jaunu Zemi, paradīze, kas gaida attīrīto Dieva Tautu. Debesu Jeruzaleme, rotāta ar Dieva Godību, nonāks no Debesīm un apmetīsies uz Jaunās Zemes, gatava saņemt Manu Ganāmpulku, kas ieradīsies noguris un izslāpis pēc viņa gājiena caur tuksnesi.

Manas Saimes avis, Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē jūs gaida Dieva Godība; jūsu ciešanas un attīrīšanās nav nekas, salīdzinot ar prieku un laimi, kas jūs gaida Manā Debesu Jeruzalemē. Priecājieties un nebaidieties, jo jums trūkst vēl tikai pēdējais ceļa posms; neesiet bēdīgi; gluži pretēji, līksmojiet, jo Dieva Godība jūs pārklās ar savu Mākoni, lai jūsu iešana pa tuksnesi jums būtu daudz panesamāka. Debesu bazūnes nebeidz skanēt visos zemes stūros, tie nav debesu motocikli, tā ir bazūņu skaņa, kas aicina uz atgriešanos un brīdina jūs par Brīdinājuma ierašanos, lai jūs būtu tam gatavi. 

Tāpēc esiet nomodā, Mans Ganāmpulks, jo Brīdinājums diena jau ir noteikta, jūsu iešana caur mūžību ir nemainīga realitāte, kas jūs pārveidos par jaunām būtnēm, lai pēc atgriešanās jūs ar Dieva Žēlastību varētu stāties pretī lielajai pēdējai kaujai, kas dos jums uzvaru pār ļaunuma spēkiem.

Drosmi, Mans Ganāmpulks, labākais jums vēl ir priekšā; Es jūs gaidu Manās atplestajās rokās, lai sveiktu jūs un aizvestu jūs uz zaļajām pļavām un svaigajiem ūdeņiem [saldūdeņiem, atspirdzinošajiem ūdeņiem], kas jūs gaida Manā Jaunajā Jeruzalemē.
Palieciet Manā Mierā, Mans Ganāmpulks.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros.