2020.gada 14.janvāris, pl.15.30

Mans ganāmpulks, Jaunās rītausmas lēkts ļoti drīz izkliedēs tumsu; Jaunas Debesis, Jauna Zeme un Jauns Radītais Dievišķā Gribā tagad ir gatavi aizstāt šo pasauli, kuru jūs zināt

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis
Mans ganāmpulks, Jaunās rītausmas lēkts ļoti drīz izkliedēs tumsu; Jaunas Debesis, Jauna Zeme un Jauns Radītais Dievišķā Gribā tagad ir gatavi aizstāt šo pasauli, kuru jūs zināt. Katru dienu jūs arvien vairāk iedziļinaties Manas Parousia, Manas Otrās Atnākšanas laikā; patiesi Es jums saku, pirms tas notiek, jums vispirms ir jāiet cauri attīrīšanās tuksnesim, lai jūs būtu cienīgi būt Manā klātbūtnē Manā Jaunajā Radītajā.

Mans ganāmpulks, pasaule gatavojas piedzīvot lielu satricinājumu, dēļ daudzās valstīs pastāvošajām sociālālajām netaisnībām, pastiprināsies nemieri un pilsoņu kari. Daudzu valdnieku tieksme pēc varas atraisīs karus starp tautām; tautas cīnīsies pret tautām, būs bads un dabas katastrofas, tas būs sāpju sākums cilvēcei. Tā būs vēl viena zīme, kas vēstīs, ka Mana nākamā atnākšana ir tuvu.

Mans ganāmpulks, ļaunais jau staigā starp jums un izplata savus taustekļus, šī cilvēce ar savu grēku un ļaunumu katru dienu to arvien vairāk nostiprina; šo pasauli pārņem tumsa, cilvēces lielais vairums dreifē kā kuģis bez stūres. Viņi nevēlas pievērst uzmanību, ne ieklausīties Manos aicinājumos, viņi ir stīva kakla rase; ja turpināsiet novērsties no Manis, nevis pievērst vaigu, pie jums negaidīti ieradīsies mūžīgā nāve.

Ļaunā ēna izplatās pār tik daudz ļaunuma un grēka, Es vēlreiz jums atgādinu, ka jums jābūt labi aizsargātiem ar jūsu Garīgajām Bruņām, apliktām no rīta un uz nakti, lai ļaunums jums nevarētu kaitēt. Ļaunā kalpi ir izgājuši medībās un, ietērpušies avju ādā, meklē Manas avis, lai piespiestu tās nokrist no aizas malas.

Esiet ļoti uzmanīgi, Mans ganāmpulks, un nevienam neatveriet savu sirdi, jo ne visi, kas saka: Kungs, Kungs, nāk no Manis. Jūs jau atrodaties vilku vidū, esiet ļoti piesardzīgi un pārbaudiet garus daudz lūdzot Manam Svētajam Garam izpratni [vērīgumu, atšķirtspēju], it īpaši, ja pie jums vēršas kāds svešinieks, kurš meklē jūsu sabiedrību vai draudzību. Izlasiet Manu Svēto Vārdu Mateja 24. nodaļā un Daniēla 12.nodaļā, lai jūs varētu saprast, kas bija rakstīts šiem laikiem, un, ka tas jau tiek izpildīts. Atkal Es jums saku: palieciet stingri ticībā, lai nekas un neviens jūs nemaldinātu.

Šis gads ir lielu satricinājumu gads sociālajā, morālajā, garīgajā un materiālajā jomās, sāpju sākums cilvēcei; esiet gatavi un nebaidieties, jo, ja kā zars paliksit pie Vīnogulāja, neviens no jūsu matiem netiks zaudēts. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu

Jūsu Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei