2020.gada 15.maijs, pl.09.15

Mana tauta, Mans Svētais Upuris drīz tiks neatgriezeniski apturēts; Mani uzticīgie bērni tiks vajāti, spīdzināti, ieslodzīti, un daudzi ticības un Mana Evaņģēlija labad būs mocekļi

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mani Mīļie Ļaudis.
Mani bērni, laika ilgums ir tuvu 12 stundu robežas sasniegšanai, un ar to Es gribu jums pateikt, ka dienas (diennaktis) ilgs ne vairs 24 stundas, bet 12 stundas. Kad dienu ilgums sasniegs šo robežu, sāksies Mana lielā taisnīguma laiks. Es aicinu jūs, Mani bērni, izmantot to īso laiku, kurā Mani nami būs atvērti, tā lai jūs varētu izdarīt labu dzīves grēksūdzi, barotu sevi ar Manu Miesu un Manām Asinīm, pieņemot Mani mutē. Pēc ļoti īsa laika Mani nami vairs jums nebūs atvērti, jo sākas Lielās Negantības laiks. Tumsas bērni gatavojas sveikt savu saimnieku, un viņu galvenais mērķis ir uzbrukt Manām Baznīcām, iznīcināt Manus Tabernākulus un apgānīt Manu Dievišķību.

Mana tauta, Mans Svētais Upuris drīz tiks neatgriezeniski apturēts; Mani uzticīgie bērni tiks vajāti, spīdzināti, ieslodzīti, un daudzi ticības un Mana Evaņģēlija labad būs mocekļi. Pēc tam, kad pāri pāries pandēmijas, pasaule vairs nebūs iepriekšējā; viss ir sācis piepildīties; trūkst tikai Mana Brīdinājuma un Brīnuma, tā, ka sākas Mana pretinieka pēdējā valdīšana, kurā Manai tautai nebūs atpūtas ne dienu, ne nakti. Žēlsirdība pilnībā atdzisīs, valdīs atkrišana, un visos zemes stūros tiks atbrīvots ļaunums.

Nebaidieties, Mana tauta, Debesis jūs nepametīs; atkal Es jums saku: Mana Māte būs Skīnija (Tabernākuls), kur Es palikšu tajās ciešanu un pamestības dienās. Nenovērsieties no Viņas, jo Mana Māte jūs pasargās, līdzīgi kā vista pasargā savus cālēnus. Svētā Rožukroņa lūgšanas laikā jūs sazināsities ar Manu Māti un ar Mani; Manas Mātes Rožukronis būs tilts saziņai. Neaizmirstiet šo norādījumu un pielietojiet praksē visu, ko mēs jums esam teikuši, lai garīgās tumsas dienās jūs varētu palikt stingri ticībā. Es jums vēlreiz atgādinu: Garīgajām Bruņām ir būtiska nozīme jūsu aizstāvēšanās un aizsardzībā, tāpēc tās garīgi jāapliek jūsu ķermenī no rīta un vakarā. Garīgo Bruņu spēks aizsargā jūs no ļauno būtņu, kas jau atrodas jūsu pasaulē, uzbrukumiem. Atcerieties, ka ļaunie spēki zina, kurš pieder Manam Ganāmpulkam, tāpēc jums ir jābūt garīgi labi aizsargātiem, lai tie nevarētu jūs ievainot, sāpināt jeb nodarīt ļaunumu.

Esiet gatavi, Mans Ganāmpulks, jo tuvojas lielo mocību/ciešanu dienas; palieciet stingri ticībā, neskatoties uz grūtībām, kas jums būs jāpārdzīvo; neļaujiet nekam un nevienam no jums nozagt Manu Mieru. Padomājiet par Godību, kas jūs gaida, un jaunas rītausmas sākumu, kur jūs būsit kopā ar Mani līdz laika piepildījumam.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani Bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.