2020.gada 15.marts, pl.10.10

Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu lūgšanu un ar 91.psalmu no rīta un uz nakti, paplašinot /attiecinot to arī uz jūsu bērniem un jūsu ģimeni, un Es jums apliecinu, ka neviens mēris [neviena sērga] vai vīrusi jums nevarēs kaitēt.

Svētā Rafaēla baznīcas Tabernākuls, Činu – Kordova – Kolumbija Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm.
Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mans uzticīgais ganāmpulks.

Mans mazais Nabī, pastāsti cilvēcei un īpaši Maniem uzticīgajiem ļaudīm, ka ne ar kādu motivāciju nedrīkst pieņemt zaimojošo un dēmonisko praksi – komūnijas sniegšanu uz rokas, kas tiek uzspiesta un ko Manā Baznīcā grib ieviest masonērija, apgalvojot, ka tas tiek darīts, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, kas ietekmē cilvēci. Es jums atkārtoju: Visas komūnijas rokās – tas ir apvainojums Manai Dievišķībai, kura ir dzīva un reāla Konsekrētās Hostijas vienkāršībā. Baznīcas masonērija grib izmantot koronavīrusa pandēmiju, lai piespiestu Manu ganāmpulku saņemt Komūniju, pieņemot Mani rokā.

Ak, cik daudz Manas Svētītās Hostijas daļiņu ir apķēzītas to cilvēku rokās, kuri Mani pieņem tik necienīgi; Manas Dievišķības daļiņas, kas nokrīt zemē un pēc tam tiek sabradātas! Tūkstošiem konsekrēto Hostiju tiek izmantotas sātaniskos rituālos un okultās praksēs, ar kuru palīdzību viņi sasaista Manus Dēlus un nodara kaitējumu Manai Baznīcai! Ak, cik daudz zaimošanu tiek izdarīts, ar Hostijas ielikšanu rokā! Mosties, Mana tauta, un paceliet savu balsi: neiesaistieties šajā Manas Dievišķības ļaunprātīgajā izmantošanā! Neklusējiet un nepieņemiet Mani rokās, Mans ganāmpulks, jo jūs labi zināt, ka šī pretīgā [nicināmā] prakse liek Manai Mīlošajai Sirdij asiņot! Vienmēr pieņemiet Mani mutē un uz ceļiem (izņēmums, ja objektīvu iemeslu dēļ to nevar izdarīt), jo tieši tā jums vajadzētu saņemt jūsu Dievu.

Es lūdzu jūs, Mani bērni, atlīdzināt par visām zaimojošajām komūnijām, kas tiek veiktas, pieņemot Mani rokās. Sakiet tā: Ak, Jēzus Miesa un Asinis Vissvētākajā Sakramentā, es mīlu Tevi un lūdzu Tev piedošanu un žēlsirdību; Vienībā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju un visu Debesu Tiesu es atlīdzinu par visām necienīgajām un zaimojošajām komūnijām, kas katru dienu tiek veiktas pret jūsu Svēto Dievišķību.” ”Jēzu un Marija, es jūs mīlu, glābiet dvēseles.”

Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu lūgšanu un ar 91.psalmu no rīta un uz nakti, paplašinot /attiecinot to arī uz jūsu bērniem un jūsu ģimeni, un Es jums apliecinu, ka neviens mēris [neviena sērga] vai vīrusi jums nevarēs kaitēt. Mani bērni, Mana Mīlošā Sirds ir caurdurta ar zaimojošu komūniju ērkšķiem; Debesis raud kopā ar Mani, redzot tik zemisku vardarbību; bet elle un Mans pretinieks priecājas un ņirgājas par maldināšanu, kurā viņi ir iegremdējuši daudzus Manus ganus un Mana ganāmpulka avis. Lūdzieties par Manas Baznīcas kalpotājiem un par Maniem priesteriem, lai Mana Svētā Gara gaisma un gudrība tos vadītu un apgaismotu, un uz visiem laikiem tiktu atcelta šī zaimojošā prakse – komūnijas pieņemšana rokā, kas Manai Dievišķībai nodara tik lielu kaitējumu.
Lai Mans Miers paliek jūsos, Mans mīļais ganāmpulks.

Jūsu Gans un Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.