2020.gada 16.jūlijs, pl.08.15

Es, jūsu Karmela Māte, samaksāšu ar bagātīgām žēlastībām un svētībām šajā pasaulē un mūžībā par visu to, ko jūs darāt no mīlestības pret manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā

Karmela Jaunavas aicinājums visiem viņas uzticīgajiem, viņai veltītajiem. Vēstījums Enoham

Mani bērni, mana Kunga Miers ir ar jums un mana Aizsardzība jūs vienmēr pavada.
Šodien ar šī mana mazā instrumenta palīdzību jūs uzrunā tieši Karmela Māte. Šajā manu svinību dienā es vēlos jums dāvāt pilnīgu Indulgenci (grēku piedošanu, atlaidu). Tiem, kas ir veltījušies Man, un visiem tiem, kas Dieva Žēlastībā un ticībā lūdzas manu Svēto Rožukroni un piedāvā to par dvēseļu mūžīgo mieru un par Pāvestu. Grēku atlaida, kas izdzēsīs viņu grēkus un saīsinās uzturēšanos Šķīstītavā, kad viņi sasniegs mūžību.

Bērniņi, es lūdzu šajā dienā lūgt daudz rožukroņu par dvēselēm Šķīstītavā, jo šodien es eju uz šo vietu ercenģeļa Miķeļa pavadībā, lai daudzas dvēseles aizvestu uz Debesīm; citas paceltu uz pirmo Šķīstītavu un daudzām citām mainītu vietas, lai tās kāptu uz augšu; dvēselēm trešajā Šķīstītavā – es jums piešķiršu atpūtu. Es, jūsu Karmela Māte, samaksāšu ar bagātīgām žēlastībām un svētībām šajā pasaulē un mūžībā par visu to, ko jūs darāt no mīlestības pret manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā.

Maziņie, vienmēr nēsājiet sev līdzi manu Skapulāru, kas aplikts ap kaklu, jo tas ir spēcīgs aizsardzības bruņojums pret ļauno un ļaunajiem spēkiem. Mans svētītais un eksorcizētais Skapulārs ir šausmas dēmoniem; neviena dvēsele netiks nolādēta, lai arī cik lieli ir viņu grēki, ja nāves brīdī viņiem līdzi ir mans Skapulārs.

Mana Skapulāra aizsardzība pasargās jūs šajā pasaulē un mūžībā, tā atbrīvos jūs no mūžīgās nāves; vienmēr to nēsājiet sev līdzi, un, kad jūs sajūtat briesmas, sakiet: „Ak, Karmela Jaunava, lai tava Svētā Skapulāra spēks tur mani tālu no manas dvēseles ienaidnieka; svētī mani, Karmela Māte, un atbrīvo mani no visa ļaunuma un briesmām šajā pasaulē. Es lūdzu tevi, ak, Māte, lai manas nāves stundā tavs Svētais Skapulārs atbrīvo mani no velna niknuma un mūžīgās uguns mūžībā. Āmen.”

Mani bērni, šajā manā veltīšanās Karmelai lūdziet manu Svēto Aizbildniecību, lai jūs šajā pasaulē būtu pasargāti no visām nelaimēm, slimībām, vīrusiem, pandēmijām, ļaunumiem un briesmām, un no elles uguns mūžībā. Šajā manā veltīšanās Karmelai es aizsargāju visus man veltījušos no nolādējuma. Es dodu jums, bērni, šo aizsardzības lūgšanu, lai jūs to varētu darīt ticībā un atbrīvotos no visa ļaunuma un briesmām.

AIZSARDZĪBAS LŪGŠANA PRET VISU ĻAUNUMU UN BRIESMĀM

(Karmela Jaunavas diktēta visiem viņas uzticīgajiem un veltītajiem)

Ak, Karmela Vissvētākā Jaunava, lai tava Svētā Skapulāra aizsardzība atbrīvo mani no visa ļaunuma, briesmām, vīrusiem, epidēmijām, sērgām (mēriem), slimībām un ļaunā slazdiem. Es nāku pie tevis, ak, maigākā Māte, un es lūdzu tavu Svēto Aizsardzību caur tavu Skapulāru man, manai ģimenei un visai pasaulei. Lai tava Skapulāra spēks attālina no mums dvēseles un cilvēces ienaidnieku, ļaunumu un grēku. Mēs veltījam sevi un veltījam visu pasauli tavai Svētajai aizsardzībai, dārgā Māte.

Ak, Karmela Jaunava, atbrīvo mūs, glāb mūs, aizsargā un sargā cilvēci no mūžīgas pazušanas. Mūsu Karmela Dievmātes Svētais Skapulārs, pasargā mūs no visa ļaunuma  un briesmām; glāb mūs no vīrusiem, sērgām (mēriem), pandēmijām, katastrofām, nelaimēm, dabas katastrofām un ilgstošām slimībām.  Nāves stundā tava aizsardzība mūs pavadīs un mūs atbrīvos no mūžīgās nāves. Karmela Jaunava, lūdzies par mums mūsu stundā un mūsu nāves stundā. Āmen.

(Lūdziet Esi sveicināta… un Gods lai ir…)

Jūsu Karmela Kalna Dievmāte

Mani mīļotie un man veltījušies bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei