2020.gada 17.jūnijs, pl.13.30

Manas Saimes avis, ļaunā sūtņu plānus var iznīcināt vienīgi lūgšana, gavēšana un grēku nožēla, ko jūs veicat nemitīgi (pēc ķēdes principa) visā pasaulē

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Manas Saimes avis.
Mans ganāmpulks, sagatavojieties jaunas pandēmijas ierašanās brīdim, cilvēce paliks ieslodzījumā, līdz tā no sirds nolems atgriezties pie Dieva. Vīrusi un pandēmijas kādu laiku turpinās nomocīt un iznīcināt cilvēci. Elites, plašsaziņas līdzekļu un starptautisko organizāciju sazvērestības vedīs cilvēci uz ilgāku ieslodzījumu. Bailes, panika, norobežošanās un cerība ir daļa no sazvērestībām.

Jaunā Pasaules Kārtība jau ir sākusi iedzīvoties uz zemes; lielo tautu (valstu) karaļi vēlas apvienot pasauli politiski, sociāli, kulturāli, ekonomiski un tehnoloģiski, lai kontrolētu un pakļautu jaunattīstības valstis. Viņi vēlas pārņemt pasauli, lai būtu tikai viena valdība, viena ekonomiskā sistēma, viena kultūra, viena reliģija un viena valūta; tas viss, lai bruģētu ceļu uz antikrista parādīšanos un pēdējo valdīšanu.

Mans ganāmpulks, tā saucamā „globalizācija” ir vērsta uz to, lai pakļautu nabadzīgās valstis, kas zaudēs savu autonomiju, ekonomiku, kultūru un identitāti. Visus nabadzīgo tautu (valstu) dabas resursus ekspluatēs vienīgā pasaules valdība, kura sastāvēs no lielu un varenu valstu karaļiem. Nabadzīgo valstu iedzīvotāji tiks paverdzināti.

Manas Saimes avis, ļaunā sūtņu plānus var iznīcināt vienīgi lūgšana, gavēšana un grēku nožēla, ko jūs veicat nemitīgi (pēc ķēdes principa) visā pasaulē. Salieciet jūsu ticību un uzticību Dievā un veltījiet sevi, savas ģimenes un jūsu valstis (tautas) Mūsu Divām Sirdīm (Jēzus Vissvētajai Sirdij un Marijas Bezvainīgajai Sirdij), un Es jums apliecinu, ka ļaundaru darbi aizripos pa zemi. Nebaidieties, Mans ganāmpulks, no vīrusiem un pandēmijām; no rīta un vakarā apzīmogojiet sevi ar Manu Asiņu spēku, lūdzieties ar 91.psalmu, attiecinot to arī uz jūsu bērniem un radiniekiem, un Manā vārdā un Manu Asiņu spēkā noraidiet visus vīrusus, sērgas un pandēmijas, un Es jums apliecinu, ka jūs netiksiet inficēti un nemirsiet no tā visa.
Lai Mans Miers paliek ar jums, Mans Ganāmpulks.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus Labais Gans

Manas Saimes avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei