2020.gada 17.maijs, pl.13.40

Manas Saimes avis, 5G tehnoloģija kopā ar mikročipu vai zvēra zīmi būs ļaunuma spēks, kuru antikrists un viņa emisāri (sūtņi) izmantos, lai kontrolētu, paverdzinātu un dominētu šīs grēcīgās cilvēces lielākajā daļā

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mans mīļotais Ganāmpulks.
Manas Saimes avis, 5G tehnoloģija kopā ar mikročipu vai zvēra zīmi būs ļaunuma spēks, kuru antikrists un viņa emisāri (sūtņi) izmantos, lai kontrolētu, paverdzinātu un dominētu šīs grēcīgās cilvēces lielākajā daļā. Atturieties no 5G tehnoloģijas pirkšanas sev, jo tā ir paredzēta, lai kontrolētu jūsu dzīvi. Šī tehnoloģija, pat ja tā ir atslēgta, jūs izspiegos, atceļot jūsu privātumu; ar jūsu gribu tiks manipulēts, lai jūs implantētu zvēra zīmi. Tā nāks ar Horusa aci jeb visu redzošo aci. Šī ļaunuma tehnoloģija gatavojas cilvēci atdalīt no Manis, lai tā pieņemtu mikročipa implantāciju. Miljoniem cilvēku nonāks slazdā ar šo tehnoloģiju, kuras mērķis ir kontrolēt un dominēt pār cilvēkiem, kas to izmanto. Visu jūsu nosūtīto vai saņemto saziņu uzraudzīs un kontrolēs Jaunās Pasaules Kārtības valdība.

Mans Ganāmpulks, katram šīs pasaules cilvēkam jau ir sagatavots svītrkods, kodēts un glabāts liela datora ar nosaukumu „Zvērs” atmiņā. 5G tehnoloģija ir „Lielā brāļa” tehnoloģija, kas ar satelīta palīdzību tiks savienota ar Zvēra atmiņu. Jauno Pasaules Kārtību, ko drīz ieviesīs pasaulē, vadīs antikrists, un visa šī tehnoloģija būs viņa rīcībā, lai kontrolētu un valdītu pār cilvēci, atdalītu no Manis.

Manas Saimes avis, Es jūs brīdinu arī par vakcīnu ar nosaukumu Luciferin vai Luciferase, jo šī vakcīna, ko finansē elites un ko veicina starptautiskas organizācijas, ir vakcīna pret koronavīrusu un pandēmijām, kuras mērķis ir kontrolēt cilvēci. Pats šīs vakcīnas nosaukums norāda uz Mana pretinieka vārdu, un jūs labi zināt, ka viss, kas nāk no Mana pretinieka, ir nāve un iznīcība. Neticiet šai maldināšanai, atcerieties, ka ļaunuma kalpus neinteresē ne cilvēces veselība, ne labklājība; viņi vēlas iznīcināt pasaules iedzīvotājus, lai antikrista laikā viņš varētu dominēt un paverdzināt vēl atlikušos iedzīvotājus.

Es atkal saku jums, Mans Ganāmpulks: nebaidieties; ja jūs ticat un paļaujaties uz Dievu, ar jums nekas slikts nenotiks. Debesis jums neļaus pazust; sekojiet mūsu norādījumiem un izmantojiet Debesu aizsardzības līdzekļus, un jūs tiksiet aizsargāti. Manu Asiņu spēks, Manas Mātes Rožukronis, Garīgās Bruņas jeb Garīgais Bruņojums, mūsu mīļotā Miķeļa eksorcisms, Svētā Vārda lasīšana – šie cietokšņi kopā ar Erceņģeļu, Eņģeļu un Svētīgo dvēseļu aizbildniecību būs jūsu Vairogs un Aizsardzība, kas jūs noturēs stingrus un drošus ticībā; brīvus un uzvarošus visos jūsu garīgajos ceļos un cīņās.

Es jums paziņoju, Manas mīļotās Avis, ka Mana Brīdinājuma diena ir tuvu, mūžībā jums tiks pasniegtas dāvanas un harizmas, kas jums nepieciešamas, lai stātos pretī pēdējai cīņai par savu brīvību.

Tāpēc nebaidieties; pēc Mana Brīdinājuma jūs nebūsiet tādi kā iepriekš; jūs jau būsiet garīgas būtnes, kas apveltītas ar visām Dieva Bruņām, lai jūs varētu bezbailīgi cīnīties ar ļaunuma spēkiem.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei.