2020.gada 18.novembris, pl.08.50

Tāpēc sagatavojieties, mani bērni, jo drīz sāksies jūsu iešana cauri tuksnesim

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Maziņie, lai mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, Jaunā Pasaules Kārtība jau ir sākusies, lielākā daļa šīs pasaules valdnieku jau kalpo viņu interesēm. Tas, kas gaida Dieva Tautu, ir bads, vajāšanas, ieslodzījums, nežēlīga apiešanās, bez vēsts pazušana un nāve; šī vienīgā valdība, kas jau sākusi valdīt pār pasauli, nabadzīgākajām tautām [valstīm] nesīs verdzību un pakļaušanu.

Dieva Tauta tiks vajāta, spīdzināta, ieslodzīta un bez vēsts pazudīs; Jaunās Pasaules Kārtības plāna – darba kārtības mērķis ir pakļaut tautas un izdzēst no zemes virsmas kristiešu katoļu (katolisko kristiešu) reliģiju, jo šim režīmam mana Dēla Jēzus Vārds ir šķērslis viņu plāniem.

Antikrista laikā Jaunā Pasaules Kārtība kalpos viņam, un visas pasaules tautas būs viņa pakļautībā. Mans pretinieks to vadīs, un Sirpis un Āmurs būs tautu un Dieva Tautas posts. Mani uzticīgie bērniņi dosies trimdā, miljoniem cilvēku ieslodzīs koncentrācijas nometnēs, Dieva Tautas holokausts un moceklība būs milzīgos apmēros; ikviens, kurš apliecina ticību manam Dēlam, tiks vajāts, ieslodzīts, spīdzināts vai bez vēsts pazudis.

Dieva ļaudis dzīvos tāpat kā pirmie kristieši, prom no lielpilsētām (galvaspilsētām) un cilvēku masām (populācijas); dzīvos kalnos vai alās, vai manos mariāņu patvērumos. Zivs (Ictus) zīme atkal būs to kristiešu zīme, kas veidos kopienas un ar Svētā Gara Žēlastību uzturēs dzīvu mana Dēla ticību un doktrīnu/mācību. Viņi būs Atlikuma Baznīca, izredzētā Dieva Tauta, kas rīt apdzīvos Jauno Radīto. Pēc attīrīšanās Dieva tautas Jaunā Baznīca celsies augšup, tā būs nabadzīga, vienkārša, pazemīga, bet bagāta ar dāvanām un harizmām un kalpos Dieva Tautai.   

Mani bērniņi, nebaidieties no gaidāmā, jo jūs labi zināt, ka Debesis jūs neatstās; ejot cauri mūžībai, jūs garīgi stiprināsieties ar harizmām un dāvanām, kas jums nepieciešamas, lai jūs spētu izturēt jūsu iešanas cauri tuksnesim dienas. Tajās dienās vislielākais prieks būs atdod dzīvību par manu Dēlu, tāpēc, ka jūs nejutīsiet baiļu vai bailes no nāves, jo ar jums būs Svētā Gara Spēks un, pirms kritīs zobens, jūs tiksiet aizrauti un nogādāti Debesīs. 

Tagad sagatavojieties, mani bērniņi, jo drīz sāksies jūsu iešana cauri tuksnesim. Nebaidieties, palieciet stingri ticībā, ar saviem lukturiem, aizdegtiem ar lūgšanu; esiet nomodā un modri kā labi karavīri; vienmēr no rīta un vakarā ietērpieties Garīgajās Bruņās, esiet gatavi un sagatavojušies pēdējai [fināla] kaujai par jūsu brīvību. Lai nekas un neviens jums nenozog mana Kunga Mieru.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani mīļotie bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei