2020.gada 19.augusts, pl.13.15

Grēcīgā un remdenā cilvēce, jūsu laiks beidzas, nāk Brīdinājums; mostieties, mostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo, ja jūs turpināsiet grēkā un remdenumā, tas, kas jūs sagaida mūžībā, būs elles dedzinošā uguns, no kuras daudzi neatgriezīsies!

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Mana tauta, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, cilvēce gatavojas ieiet lielo šķīstību (lielās šķīstīšanās) laikā, kas to pilnveidos; vienīgi tie, kas neatlaidīgi tic un paļaujas uz Dievu, spēs pārvarēt šos pārbaudījumus, kas viņus gaida. Tuvojas šķīstīšanās dienas, kādas vēl nekad nav redzētas uz zemes. Es jums saku: visi radītā elementi jau ir pilnībā pārveidoti, un šīs izmaiņas, kas pārveidos zemes virsu, cilvēcei nesīs katastrofas, badu, sāpes un nāvi. Laika pulkstenis atskaita laiku un atlicis ir ļoti maz, lai viss būtu pilnībā patērēts.

Skrieniet, skrieniet, neprāši, savest kārtībā savus rēķinus, jo Mana Taisnīguma Jātnieks jau jāj pa zemi! Mana Brīdinājuma diena jau ir noteikta, un miljoniem dvēseļu, kuras nav sagatavojušās, tiks zaudētas, viņām ejot cauri mūžībai. Sagatavojieties garīgi, lai Brīdinājums jūs nenotvertu bez Dieva piedošanas un žēlastības; šī transcendentālā [pārpasaulīgā] diena klauvē pie jūsu dvēseles durvīm; lai tā jūs notver ar sakārtotiem rēķiniem un labo darbu apstiprināšanu, lai tā būtu jūsu lielākais prieks, nevis jūsu briesmīgākais murgs.

Ak, jūs, klīstošās dvēseles šajā pasaulē bez Dieva un Likuma; ak, remdenās sirdis, kas turpinās remdenībā, nedefinējot sevi (neizdarot galīgo izvēli)! Ko jūs, grēcinieki un remdenie, gaidāt, lai no visas sirds atgrieztos pie Manis? Atcerieties, ka Es ieradīšos kā zaglis naktī nokārtot rēķinus, un, ja Es jūs atradīšu grēka dēļ aizmigušus vai bez izdarītas izvēles un ar izdzisušiem lukturiem, Es jums apliecinu, ka Es jūs atdalīšu no Manis un aizvēršu durvis, lai jūs nevarētu turēt mielastu kopā ar Mani. Tad tā būs raudāšana un zobu griešana, kad mūžībā pamodīsities bezdibenī!

Grēcīgā un remdenā cilvēce, jūsu laiks beidzas, nāk Brīdinājums; mostieties, mostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo, ja jūs turpināsiet grēkā un remdenumā, tas, kas jūs sagaida mūžībā, būs elles dedzinošā uguns, no kuras daudzi neatgriezīsies!

Neignorējiet šo, jo Kungam viena diena ir kā tūkstoš gadu, un tūkstoš gadu kā viena diena. (2.Pētera 3:8,10) Tāpēc Es jautāju jums, remdenie un grēcīgie: Vai jūsu dvēseles Brīdinājuma laikā pretosies ellē? Ak, mirstīgie neprāši, ja jūs nepārdomāsiet un pēc iespējas ātrāk neatgriezīsities pie Dieva, Es jums apliecinu, ka, ejot cauri mūžībai, jūs zaudēsiet sevi mūžīgi!

Viņi ir Mana pēdējā cilvēce, kuru sauc par remdenu un grēcīgu, Es cienu jūsu brīvo gribu; no jums ir atkarīga mūžīgā dzīvība vai nāve. Kāds labums cilvēkam ir iemantot pasauli, ja viņš zaudē savu dvēseli? (Mateja 16:26) Pārdomājiet negudrie bērni, un vairs negrēkojiet, jo līdz Brīdinājuma atnākšanai atlikušas vien laika tūkstošdaļas! Viena no Manu priesteru priekšā veiciet labu dzīves grēksūdzi un izlabojiet savus grēkus, lai, kad pienāk jūsu iešanas caur mūžību diena, jūs varētu sajust Prieku un redzēt Dieva Godību.
Palieciet Manā Mierā, Mana tauta

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs

Manus glābšanas vēstījumus dariet zināmus Maniem bērniem visos zemes galos.