2020.gada 19.oktobris, pl.11.40

Remdenie un grēcīgie bērni, vēlreiz pārdomājiet, jo tuvojas lielo bēdu dienas, un, ja jūs turpināsiet savā remdenumā un grēkā, jūs neizturēsiet iešanu caur Dievišķo Taisnīgumu

Marijas Mistiskās Rozes vēstījums remdenajiem un grēciniekiem. Vēstījums Enoham
Mani maziņie, lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, pie jums nāk lieli pārbaudījumi, kas būs jūsu attīrīšanās sākums; izbaudiet ģimenes lokā to mazo laiku, kas jums, mani mazie, joprojām vēl atlicis, jo tuvojas tumsas dienas, vajāšanas un bēdas, kādas vēl nekad radītajā nav redzētas. Ejot šīm dienā, tiks zaudētas miljoniem dvēseļu, jo tās nav garīgi sagatavotas; bēdas, kas nāk pār jums, ir tik lielas un sāpīgas, ka daudzi vēlētos, lai viņi būtu miruši, tā vietā, lai dzīvotu šajās dienās.

Jūsu materiālā bagātība jums nenoderēs, jo viss zaudēs savu vērtību un aizripos pa zemi. Tajā bēdu laikā vienīgi ticība un paļāvība uz Dievu būs jūsu spēks un drošība. Cilvēce, kas atrodas tālu no Dieva, juks prātā (trakos), izmisusi un bezmērķīgi soļos cauri attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesim bez jebkādas aizsardzības; dezorientēta un satraukta, viņa viegli iekritīs bezdibenī. Bēdas tiem remdenajiem un grēcīgajiem bērniem, jo, ja viņi neatgriežas ar Brīdinājumu un Brīnumu, viņi tiks zaudēti uz visiem laikiem! Tik daudz aicinājumu, zīmju un Debesu izpausmju (manifestāciju), lai viņi atgrieztos, bet viņi nevēlas dzirdēt Dieva Balsi. Būdama cilvēces Māte, es nenogurstoši turpināšu aizlūgt par šīm mazajām dvēselēm, pat zinot viņu sacelšanos; debesis cieš kopā ar Mani un izsmeļ visus resursus, lai izglābtu vislielāko dvēseļu skaitu, taču šī pēdējo laiku cilvēce ir stīva kakla cilvēce.

Dumpīgie bērniņi, Debesis nevēlas jūsu nāvi, kāpēc jūs esat tik dumji (muļķīgi}? Ja jūs nekavējoties nenožēlojat grēkus, jūs riskējat pazust uz visiem laikiem. Vieta, kas jūs gaida mūžībā, turpinot remdenumā un grēkā, ir elle, kur tumsas pavēlnieks jūs mocīs bez atpūtas. Ja vien jūs, mani bērni, zinātu par nosodīto (nolādēto) dvēseļu mokām un sāpēm, jūs skrietu no visas savas sirds meklēt Dievu.

Paskatieties, remdenie un dumpīgie bērni, ka laiks vairs nav laiks un ka jūsu dvēselēm draud nopietnas briesmas tikt pazaudētām jūsu remdenuma un grēka dēļ; daži no jums klīst pa šo pasauli remdenībā, bet citi grēko, nezinot, ka jebkurā brīdī jūs varat pāriet no šīs pasaules uz mūžību. Jūs aizmirstat, ka līnija, kas atdala dzīvību un nāvi, ir tik trausla un ka katru dienu, kas paiet, jūs nedaudz mirstat. Jūs staigājat ar nāvi katru dienu, un sekundes daļās jūs varat zaudēt savu dzīvi (nomirt).

Remdenie un grēcīgie bērni, pārdomājiet vēlreiz, jo tuvojas bēdu dienas, un, ja jūs turpināt savā remdenumā un grēkā, jūs neizturēsiet iešanu caur Dievišķo Taisnīgumu. Pēc iespējas ātrāk atgriezieties pie Dieva, jo jūsu dvēselēm draud nopietnas briesmas pazust mūžīgi; ņemiet vērā savas Debesu Mātes aicinājumu un pēc iespējas ātrāk atgriezieties pestīšanas ceļā, kas vedīs jūs uz Mūžīgo Godību. Nelieciet man vairāk ciest, jo jūs esat mani mazie remdenie un grēcinieki, tie, par kuriem es visvairāk ciešu un raudu. Tad pamostieties no sava remdenuma un grēka un skrieniet samierināties (izlīgt) ar Dievu, pirms pienāk Viņa Taisnīguma dienas.
Lai mana Kungs Miers paliek jūsos, mani mīļie bērni

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei