2020.gada 22.aprīlis, pl.14.30

Mani mīļie, nebaidieties un neapbēdiniet savas sirdis; atcerieties, ka Es jūs nepametīšu

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans miers ir ar jums visiem, Mani mīļie ļaudis.
Mani mīļie, nebaidieties un neapbēdiniet savas sirdis; atcerieties, ka Es jūs nepametīšu. Pieņemiet šos attīrīšanās [šķīstīšanās] pārbaudījumus ar mīlestību, jo tie ir nepieciešami, lai rīt jūs varētu apdzīvot Manu Jauno Radīto. Iesākas grūtas dienas, bet, ja jums ir jūsu ticība un paļāvība uz Mani, nekas, kas nāk, jums nekaitēs. Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Kas mūs var atdalīt no Dieva mīlestības? Ciešanas vai grūtības, vai vajāšana, vai izsalkums, vai kailums, vai briesmas, vai nāve? Nekas nevar mūs atdalīt no mīlestības, ko Dievs mums ir parādījis Kristū Jēzū, mūsu Kungā! (Romiešiem 8:35,39)

Es jums, Maniem mazajiem, atkal saku: nebaidieties, Es esmu jūsu Gaisma un Pestīšana. Es esmu jūsu cietoksnis. (Psalms 27:1) Uzticieties Man un atdodiet Man visas jūsu rūpes un vajadzības, kuras Es nesīšu jūsu labā, un, pēc jūsu ticības mēra, Es nosūtīšu jums Manu Mīlestību, Manu Mieru un Manu Žēlsirdību. Neuztraucieties par to, ko ēst, dzert vai valkāt. Vai dzīvība nav vairāk vērta par barību un miesa vairāk vērta nekā apģērbs? Mans Tēvs baro debesu putnus un ietērpj lauku lilijas; vai tad jūs neesat vairāk vērti par tiem? (Mateja 6:25-28)

Es esmu jūsu Jēzus, Bezgalīgā Žēlsirdība, nāciet pie Manis un Es jūs nodrošināšu. Lūdzieties ar Manu Žēlsirdības kronīti un pēc tam ar Manu Nodrošinājuma kronīti, ko Es jums esmu nosūtījis caur Manu Vēstnesi, un Es jums atsūtīšu dienišķo maizi. Trūkuma un bada laikos, kas jau sākas, paturiet prātā Manus Kronīšus, lai jūs varētu saņemt Manu svētību. Esiet labdarīgi un žēlsirdīgi pret saviem vistrūcīgākajiem brāļiem un māsām; lai jūsu ticība tiktu pavadīta ar darbiem, lai jūs Mana Tēva acīs būtu nevainojami. Tie no jums, kas ir izveidojuši pārtikas krājumus, neaizmirstiet, ka bada dienās jums ar tiem jādalās; atcerieties, ka Mans Tēvs pavairos katru graudu jūsu pieliekamajā, ko jūs ar mīlestību dodat saviem vistrūcīgākajiem brāļiem un māsām. Lūgšana, mīlestība, ticība un labdarība attiecībās ar jūsu brāļiem un māsām būs spēks, kas palīdzēs jums tikt uz priekšu pārbaudījumos, kas vēl priekšā. Vienīgi tad, ja jūs esat vienoti mīlestībā uz Dievu un saviem brāļiem un māsām, jūs varat pārvarēt šo šķīstīšanās (attīrīšanās) dienu likstas un nelaimes.

Mani mīļie ļaudis, jūs jau staigājat pa tuksnesi, bet nebaidieties; palieciet Manā Mīlestībā, palīdzot viens otram; nevajag skumt, un neļaujiet nozagt jums mieru. Gluži pretēji, priecājieties un līksmojiet, jo jūsu verdzības beigas ir tuvu.
Palieciet Manā Mierā, Mani mīļie

Jūsu Jēzus, Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.